Debatt
Nämndemän
8 mars 2018 kl 16:58

Denna artikel publicerades för 3 år sedan

Nämndemännens kritiker tiger om juristernas fel!

Den uppmärksammade och domen i Solna tingsrätt som genom två nämndemäns groteska slutsatser friade den tilltalade har fått systemet med lekmannadomare att på nytt sättas under lupp. Som skjuten ur en juristkanon – hon är nämligen själv juristutbildad – dyker Maria Abrahamsson, M-ledamot i riksdagen och tidigare politisk skribent i Svenska Dagbladet och som där regelbundet gisslade nämndemännen, upp som en inofficiell anförare av kritikerkåren, skriver Bengt Olof Dike.

Det här är en opinionstext

Bengt Olof Dike
samhällsdebattör, tidigare nämndeman i hovrätten och politisk redaktör vid Norrköpings Tidningar

REPLIK: Det belysande i Maria Abrahamssons och andras kritik av lekmannadomares närvaro i rättssystemet är tystnaden om att också juristdomare kan göra fel och gör det ofta, mycket oftare än de få exempel som går att uppbringa när det gäller nämndemännens tillkortakommanden. Eller vad ska man säga i alla de fall, när till exempel hovrätten kommer till en helt annan slutsats än underrätten och friar den eller de som befunnits skyldiga där? Eller vice versa.

Under åren har vi för övrigt sett flera exempel, till exempel i våldtäktsfall, där juristdomare efter friande utslag och märkliga motiveringar formligen har kölhalats i debatten.

Det är angeläget att hålla detta i minnet, när kanonaden mot lekmän i domstolarna åter hörs i etern och syns i spalterna. ett system som för övrigt Sverige är långtifrån ensamt om. Att låta den allmänna rättskänslan och vanligt sunt förnuft – om uttrycket tillåts här – få en chans i rättsväsendet kan aldrig vara fel. Det finns därför ingen som helst anledning att nu i höga decibeltal och stark semantisk produktion ropa att vargen har kommit och härjar i vårt rättssystem; det gör den nämligen inte alls.

Sedan får vi inte glömma att Centerpartiet i den aktuella Solnadomen – som naturligtvis är helt åt väggarna – är ansvarigt för att ha utsett de nämndemän, som nu fick sin vilja igenom och friade den tilltalade. Gott omdöme, erfarenhet och just rättskänsla måste prägla dem som utses till nämndemän. Solnadomen är en ny påminnelse till partierna om detta.

Maria Abrahamsson påpekar att det inte är så enkelt, som det har nu har framställts i debatten, att skilja olämpliga nämndemän från uppdraget. Jo, det finns ett säkert sätt: att aldrig kalla in dem till tjänstgöring under återstoden av deras mandatperiod. För några år sedan kunde jag vid en granskning konstatera att en nämndeman, som också hade andra offentliga uppdrag, hade plockat ut bland annat dubbla reserättningar för sina förrättningar.

När detta kom till lagmannens och den ansvarige domstolschefen, agerade han omedelbart: nämndemannen hade suttit ting för sista gången.

Så låt oss inte i hastig upprördhet över den groteska Solnadomen kasta ut barnet med badvattnet! Om så sker, bör också ett antal lagfarna jurister följa med.

Fel kan alla göra, även jurister Maria Abrahamsson.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 8 mars 2018 kl 16:58

Skribent

Bengt Olof Dike
samhällsdebattör, tidigare nämndeman i hovrätten och politisk redaktör vid Norrköpings Tidningar