Debatt
Människohandel
23 februari 2017 kl 05:45

Denna artikel publicerades för 3 år sedan

När allt fler unga säljer sex krävs handling

Nya växande grupper faller offer för gatuprostitutionen. Det är ungdomar som använder sex som självskadebeteende, människor som luras till Sverige av kriminella nätverk och ensamkommande flyktingbarn som är extremt utsatta. Nu måste arbetet mot människohandel och prostitution stärkas, skriver Andréa Ström (M).

Det här är en opinionstext

Andréa Ström
vice ordförande socialnämnden (M) Stockholms stad

I Sverige har gatuprostitutionen halverats, men det betyder inte att sexköpen har minskat. Flyktingkrisen, internet och den organiserade brottsligheten har skapat nya vägar för sexuell exploatering och utvecklingen går snabbt. Även om en stor del av prostitutionen har förflyttat sig från gatan till internet ser vi nya växande grupper falla offer för gatuprostitutionen.

Det är ungdomar som använder sex som självskadebeteende, människor som luras till Sverige av kriminella nätverk och ensamkommande flyktingbarn som är extremt utsatta när de kommer hit.

Antalet sexannonser på nätet har ökat explosionsartat, på bara några år har antalet ökat från ett par hundra nya annonser per vecka till flera tusen. Marknaden för sexuella tjänster är mer öppen nu än någonsin, samtidigt sker många sexköp i det dolda då det är nästintill omöjligt att identifiera sexköpare på nätet eller stänga ner nätsajter som förmedlar sexuella tjänster.

Vi ser även att barn och unga, så unga som 12-13 år, säljer sex på nätet och vi kan konstatera att efterfrågan på minderåriga som säljer sex är mycket stor. Det är tydligt att det behövs mer kunskap om gruppen unga som säljer sex och kraftfulla åtgärder för att stoppa sexköpen av minderåriga.

En annan tydlig trend som inte minst har uppmärksammats i Stockholmsområdet är att ensamkommande flyktingbarn, som har fått avslag på sin asylansökan och förvinner från sin placering, utnyttjas för sexuella ändamål. Det är en ytterst allvarlig situation, ingen vet var barnen tar vägen eller hur många som hamnar i prostitution. Många av dessa har blivit offer för sexuella övergrepp på vägen till Sverige, flera har försatt sig i skuld till flyktingsmugglare och drogberoende är vanligt förekommande. Att sälja sin kropp upplever därför många är den enda utvägen för att överleva.

I Sverige 2017 är det vår skyldighet att se till att barn får vara barn och att de inte utsätts för sexköp som reducerar deras kroppar till att bli handelsvaror. Människor ska aldrig behöva vara i en så utsatt position att de tvingas sälja sina kroppar och låter kriminella nätverk leva på pengarna.

Därför behöver detta göras för att stärka arbetet mot prostitution och människohandel:

  • Drygt två miljoner människor i världen uppskattas vara utsatta för människohandel med sexuell exploatering per år och hälften av dessa är barn. Stockholm, Sveriges största stad, är en viktig knutpunkt för in- och utresor och behöver ha en samordnare som arbetar tillsammans med andra myndigheter, så som polisen, för att utreda misstänkt människohandel och organiserad brottslighet.
  • Mika-mottagningen finns i Stockholm, Göteborg och Malmö idag och ger stöd, praktisk hjälp, samtalsbehandling och medicinsk rådgivning till människor som får ersättning för att ha sex med någon eller skadar sig med sex. Mika-mottagningen Stockholms öppettider bör utökas och det uppsökande arbetet vidgas till att även riktas till EU-medborgare i prostitution och misstänkt människohandel.
  • Polis och socialtjänst behöver ges ökade resurser att arbeta uppsökande på internet för att kunna förebygga sexköp och hitta ungdomar som prostituerar sig. 
  • Ungdomsjouren i Stockholm bedriver idag uppsökande verksamhet i Stockholms citykärna, i syfte att förebygga missbruk, kriminalitet och prostitution. Detta arbete vill vi utvidga till att omfatta fler geografiska platser, exempelvis knutpunkter i kollektivtrafiken och köpcentrum. Ensamkommande barn-teamet, som arbetar uppsökande, behöver också förstärkas med fler socialsekreterare och samverka med polisens prostitutionsgrupp. 

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 23 februari 2017 kl 05:45
Uppdaterad: 24 februari 2017 kl 10:52

Skribent

Andréa Ström
vice ordförande socialnämnden (M) Stockholms stad