Debatt
Bostäder
21 september 2017 kl 05:00

Denna artikel publicerades för 3 år sedan

”Nacka sålde familjesilvret för att köpa varmkorv”

De senaste dagarna har det rapporterats om att Nacka kommun sedan 2016 har köpt bostadsrätter för sammanlagt 305 miljoner kronor till sociala ändamål. En dyr ”quick-fix” av en ohållbar bostadspolitik. Det är dags att skapa en ny allmännytta.

 

Det här är en opinionstext

Khashayar Farmanbar
kommunalråd (S) i opposition, Nacka

Nackamoderaterna har sålt ut all allmännytta och kommunala hyreslägenheter. De pengarna användes till att betala drift av skolor och andra kommunala verksamheter för att hålla en låg skatt. Det är som att sälja familjesilvret för att köpa varmkorv.

Resultatet av en sådan politik är att våra unga har svårt att hitta bostäder. Dessutom gör kommunen det ännu svårare för de unga genom att buda på de bostadsrätter som finns. Det är den akuta ”quick-fix” kommunen tvingas till i brist på andra bostäder.

Vi socialdemokrater vill bygga fler hyresrätter så att våra unga och äldre har någonstans att flytta till och som skulle ge kommunen större handlingsfrihet när det gäller behoven för sociala ändamål.

Nacka passerade nyligen 100 000 invånare. Hälften av befolkningsökningen utgörs av nyfödda barn och den största gruppen i behov av bostad är ungdomar som ska flytta hemifrån. Men idag tvingas alltför många ungdomar att bo kvar hemma eller flytta utanför kommunen i jakt på bostad. Det är en orimlig utveckling.

Vi vill att 30 procent av all nybyggnation som planeras ska utgöras av hyreslägenheter. Det skulle öka livskvaliteten för våra unga och ge kommunen bättre verktyg att hantera exempelvis flyktingmottagande.

Alla kommuner i Sverige ska vara med och ta ansvar för människor som flyr krig och elände. Det är just därför alliansen tillsammans med rödgröna röstat för anvisningslagen. Det innebär att kommunen behöver tillhandahålla bostad åt de flyktingar som vi tar emot, och det är där Nackas brist på hyreslägenheter blir tydlig.

Vi vill att kommunen ska ha goda förutsättningar för att uppfylla sina åtaganden. Ett förslag för att kunna göra det är att inrätta ett kommunalt bostadsbolag. Ett större bostadsbestånd som kommunen förfogar över gör oss mindre beroende av akuta lösningar som att buda över andra intressenter på bostadsmarknaden. Dessutom skulle det ge kommunen bättre möjligheter att ta kommandot över och öka takten av bostadsbyggandet som även kan användas till nyanlända eller andra sociala ändamål.

En kommuns verksamhet ska vara långsiktig. Det är knappast ett kommunalt kärnuppdrag att spekulera i bostadsrätter. För 305 miljoner skulle kommunen kunna börja bygga upp ett hyfsat allmännyttigt bestånd.

Om ett år är det val. Vi vill bygga fler hyresrätter så att kommunen har handlingsfrihet att planera ett bra flyktingmottagande, att våra unga ska kunna bo kvar i kommunen, och våra äldre ska ha lägenheter att flytta till.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 21 september 2017 kl 05:00
Uppdaterad: 21 september 2017 kl 10:08

Skribent

Khashayar Farmanbar
kommunalråd (S) i opposition, Nacka