Debatt
Fossilfritt
5 december 2019 kl 14:49

Denna artikel publicerades för ett år sedan

Myndigheter ska handlägga utan politisk hänsyn!

Våra myndigheter ska vara fristående från politiska överväganden i behandlingen av sakfrågor. Det skulle bli i förödande om de skulle börja ta politisk hänsyn i stället för gällande lagar och regler i sin handläggning, replikerar Roland Ekstrand.

Det här är en opinionstext

Roland Ekstrand
vd Svensk Klimatcertifiering

Prospekteringsföretaget Igrene har lämnat in en ansökan om bearbetningskoncession till Bergsstaten om att få utvinna naturgas  i Siljansringen i Dalarna. Företaget kommer att ta vara på den metangas som läcker ut i atmosfären från det område som träffades av en meteorit för 370 miljoner år sedan.

Att använda den metangas som är omkring 23 gånger mer skadligt för atmosfären än koldioxid minskar klimatavtrycket och samtidigt slipper man långväga transporter av gas som industrin behöver för sina processer. Metangasen kan också genom konvertering omvandlas till vätgas som kan användas till drivmedel.

Miljöorganisationer reagerar starkt och önskar ett politiskt agerande för att förbjuda prospektering. Man kan ha vilken åsikt i sakfrågan som helst men det allvarliga är om man politiserar myndighetsutövningen. I Sverige har vi ett system som innebär att myndigheterna ska vara fristående från politiska överväganden i behandlingen av sakfrågor. Det skulle bli i förödande om vi tubbar på myndigheternas självständighet och att de skulle börja ta politisk hänsyn.

Myndigheter ska följa lagar och regler som är upprättade i demokratisk ordning. För företag gäller samma regler att man måste vara säker på att ansökan om att få starta ett projekt behandlas efter det regelsystem som finns i dag. Myndigheten får inte ta hänsyn till eventuell framtida lagstiftning. Först när nya lagar trätt i kraft kan man hänvisa till dem.

Att förbjuda viss verksamhet och tro att det löser problemen har ofta motsatt effekt. Ett tydligt exempel är forskningen kring kärnkraft, där Sverige var en av de ledande nationerna, som förbjöds. Klimatfrågan visar tydligt att det nu är säker kärnkraft som efterfrågas för elproduktionen. Här kunde Sverige med sitt tekniska kunnande varit en ledande nation på området.

Huvudfrågan borde vara hur vi kan minska vår användning av fossila bränslen och inte var de produceras. Ett exempel. Enligt uppgift så kommer halva vår oljeimport från Ryssland. Skulle vi politiskt börja att agera starkt mot Ryssland för hur de behandlar oliktänkande skulle resultatet sannolikt bli att de skulle ifrågasätta sin export av olja till Sverige.

Naturgas har ett mindre klimatavtryck än kol och Tyskland är ett exempel på länder som ökar sin naturgasanvändning tills de fossilfria alternativen har kommit i drift. Detta gäller även Sverige som borde värdera naturgas som ett alternativ tills vi löst frågan om energianvändning utan fossila avtryck.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 5 december 2019 kl 14:49

Skribent

Roland Ekstrand
vd Svensk Klimatcertifiering