Debatt
Matavfall
5 juni 2015 kl 12:46

Denna artikel publicerades för 5 år sedan

Mycket kan göras utan lagkrav

Vi är övertygade om att kommunerna kan tänka själva även utan lagkrav på minskat matsvinn, skriver Konsumentföreningen Stockholm i sin slutreplik på Avfall Sverige.

Det här är en opinionstext

Louise Ungerth
chef för konsument och miljöfrågor, Konsumentföreningen Stockholm

Åsa Lindskog på Avfall Sverige är kritisk till Konsumentföreningen Stockholms debattartikel Kommunerna vinner mycket på att minska matsvinnet. I en replik Kommunerna förtjänar beröm - inte kritik skriver Åsa Lindskog att Sveriges kommuner inte har något utpekat ansvar för att minska matsvinnet och att det saknas lagkrav och mål. 

Jag hävdar att även om kommunerna inte har ett direkt uppdrag från regeringen att minska matsvinnet har de flesta kommuner mål om att minska sin klimat- och miljöpåverkan. Att minska matsvinnet påverkar i högsta grad kommunens klimat- och miljöarbete vilket också många kommuner har insett.

Jag är övertygad om att kommunerna kan tänka själva utan att ha direktiv från högre ort. Som vi skriver i vår ursprungsartikel finns det många goda exempel på kommuner som har kommit långt med att minska matsvinnet. Exempelvis informerar sju av tio kommuner sina innevånare om vikten av att minska matavfallet. I vår rapport lyfter vi fram flera exempel på kommuner som arbetar med detta. Vi avser också att mot bakgrund av de öppna svar vi fick in sammanställa en lista med bra initiativ som kan sporra de kommuner som inte har kommit så långt.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 5 juni 2015 kl 12:46
Uppdaterad: 9 juni 2015 kl 12:33

Skribent

Louise Ungerth
chef för konsument och miljöfrågor, Konsumentföreningen Stockholm