Debatt
Coronaviruset
27 april 2020 kl 19:00

”Multisjuka tappar bort sig i vårddjungeln, Starbrink”

Det goda samarbetet mellan privata vårdföretag och offentliga vårdgivare under coronapandemin borde utgöra en nystart i debatten. Vi behöver diskutera mer komplexa frågor som helhetsansvaret för patientens tillfrisknande, replikerar Gabriel Kroon (SD) till Anna Starbrink.

Det här är en opinionstext

Gabriel Kroon
gruppledare (SD) Region Stockholm

REPLIK Region Stockholms sjukvårdsregionråd Anna Starbrink (L) skriver att kritik som riktats mot privata vårdgivare, eller rent av mot hela vårdvalet, har tappat sin saklighet när även de privata vårdföretagen tagit ett samhällsansvar i coronakrisen.

Tyvärr, har debatten om den privata vården i Region Stockholm allt för länge fördummats mellan två ytterkanter. På den vänsterradikala sidan har det företagarfientliga Vänsterpartiet, tätt följt av Socialdemokraterna, ensidigt krävt avskaffande av vårdval och därmed de privata vårdföretagen. På den högerradikala sidan har Liberalerna med allianskollegor, utifrån ideologisk snarare än evidensbaserad metod hejat på och försvarat dagens spelplan för privata vårdföretag utan större intresse av att utvärdera och överpröva. I den förenklade debatten säger högern ”ja" och vänstern ”nej" till privata vårdföretags existens.

Däremot är verkligheten som välbekant inte svart eller vit. Sverigedemokraternas inställning är att både privata vårdföretag och offentliga vårdaktörer behövs. Samtidigt måste samtliga vårdföretag som är beredda att ta emot patienter och få betalt för sin givna vård även ta ett helhetsansvar för patienten. De fragmentiserade systemen med små specialiserade privata vårdföretag har lett till att punktinsatser uppmuntras genom en högre vårdproduktion. Samtidigt tvingas patienten själv att hitta rätt vårdgivare, och i många fall bollas runt mellan dessa när ingen vill ta ett ansvar för en patient som anses vara allt för kostsam.

I verkligheten riskerar multisjuka äldre och patienter med kroniska sjukdomar att nedprioriteras, eller tappa bort sig själva i den ofantliga vårddjungeln.

Det goda samarbetet mellan privata vårdföretag och offentliga vårdgivare under coronapandemin borde utgöra en nystart i debatten. Där fokus flyttas från den förenklade retoriken om privata vårdföretags vara eller icke-vara och i stället fokuseras på hur vi kan säkerställa att ingen patient – kostsam eller inte – bollas mellan vårdgivare.

Vi behöver åter diskutera viktiga och mer komplexa frågor som hur ekonomiska krav och avtalskrav kan utformas för att säkra ett helhetsansvar kring patientens tillfrisknande. Det är en debatt där vi välkomnar frågan. Däremot återstår frågan om Starbrink är redo att ta den?

 

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 27 april 2020 kl 19:00
Uppdaterad: 28 april 2020 kl 17:20

Skribent

Gabriel Kroon
gruppledare (SD) Region Stockholm