Debatt
Offentlighetsprincipen
1 oktober 2020 kl 11:38

MP: Offentlighetsprincipen garanterar insyn i skolorna

Det är inte orimligt att begära att skolor som finansieras med våra gemensamma medel ska vara öppna för medborgarnas insyn. Vi måste kunna känna oss trygga med att alla huvudmän lever upp till skollagens krav på kvalitet och värdegrund, slutreplikerar Miljöpartiets utbildningspolitiska talesperson Annika Hirvonen Falk.

Det här är en opinionstext

Annika Hirvonen Falk
utbildningspolitisk talesperson (MP)

Ulla Hamilton, från Friskolornas riksförbund, menar att det vore oproportionerligt att låta all skattefinansierad skolverksamhet omfattas av offentlighetsprincipen så att statistik över resultat, elever och lärare i fristående skolor ska kunna bli tillgänglig för alla igen. I stället hänvisar hon till förslaget från Skolverket och Statistiska centralbyrån (SCB) som handlar om att göra undantag i sekretesslagstiftningen. 

Det Hamilton undviker att lyfta, är att Skolverket och SCB fick ett uppdrag att föreslå lösningar som inte fick vara just införandet av offentlighetsprincipen. Den lösningen har alltså inte varit möjlig för myndigheterna att föreslå. Skolverket har ändå tydligt sagt att de föredrar att offentlighetsprincipen omfattar även fristående skolor, och SCB antyder detsamma i sitt rapportsvar. 

Läs också den första artikeln i detta replikskifte

Myndigheternas förslag är nämligen inte alls att ”ta den proportionerliga vägen”. En bärande tanke i den officiella statistiken är att uppgifter som samlats in för statistikändamål ska omfattas av absolut sekretess. Detta i syfte att värna uppgiftslämnarnas integritet. Det finns inga liknande undantag i dag, och det finns en risk för att en sådan reglering leder oss in på ett sluttande plan. SCB skriver också i sin rapport att de är osäkra på om ett undantag i sekretessen för skolor är förenligt med EU:s statistikreglering. I slutändan är det tilliten till hela statistiksystemet som står på spel.

Det andra stora problemet är att ett undantag i sekretesslagstiftningen för Skolverket inte skulle lösa hela problemet eftersom kommunerna fortfarande inte skulle få tillgång till den statistik de behöver för att kunna göra en träffsäker resursfördelning utifrån skolornas olika socioekonomiska förutsättningar.

Det kan inte vara orimligt att begära att skolor som finansieras med våra gemensamma medel ska vara öppna för medborgarnas insyn. Förhoppningsvis diarieför de redan i dag både skriftliga överenskommelser mellan lärare och föräldrar och upprättade bedömningsdokument. Hur ska föräldrar och andra vårdnadshavare annars kunna ställa skolan till ansvar? 

Precis som Hamilton skriver, så värnar Miljöpartiet de små idéburna friskolorna. Samtidigt måste vi kunna känna oss trygga med att alla huvudmän lever upp till skollagens krav på kvalitet och värdegrund. Därför måste offentlighetsprincipen omfatta alla skolor, oavsett vem som driver dem. Vi är dock givetvis öppna för alla förslag som kan underlätta hanteringen, särskilt för de minsta friskolorna.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 1 oktober 2020 kl 11:38
Uppdaterad: 1 oktober 2020 kl 13:17

Skribent

Annika Hirvonen Falk
utbildningspolitisk talesperson (MP)