Brott

MP: ”Ni verkar inte ha läst lagförslaget”

Sexualbrott är svåra att reglera juridiskt och det kommer alltid att finnas utrymme för förbättring. Vi är öppna för konstruktiv kritik men då krävs att debattörerna informerar sig om vad lagen innebär, istället för att använda sig av lösryckta påståenden som saknar grund, skriver Miljöpartiet i sin slutreplik till Medborgerlig Samling. 

SLUTREPLIK  Det finns olika anledningar till att man sprider felaktig information. Det kan dels handla om missförstånd på grund av okunskap. Det kan även vara en medveten taktik att svartmåla för att skapa förvirring. Oavsett anledning har Medborglig samling (MED) lagt fram en rad felaktiga påståenden. Man får intrycket att de inte ens läst lagförslaget. Vad som är ännu märkligare är att debattörerna helt verkar ha missat bristerna med dagens ordning.

Vilka felaktigheter rör det sig då om? Jo, redan i första stycket anges att namnet samtyckeslagstiftning är missvisande, då det redan krävs ett samtycke för att en sexuell handling ska vara laglig. Det stämmer inte. Idag gäller förenklat att en sexuell handling är tillåten så länge motparten inte säger nej. Enligt lagförslaget är utgångspunkten den motsatta – ingen sexuell handling är laglig förrän motparten gett samtycke. En person som exempelvis är för rädd för att säga nej kommer skyddas av den nya lagen. Med en samtyckeslag ställs inte längre orimliga krav på våldtäktsoffer att agera på ett sätt som ligger långt ifrån verkligheten.

Debattörerna hävdar därefter att samtyckeslagstiftningen innebär en omvänd bevisbörda. Detta stämmer inte heller. Det kommer även fortsättningsvis att ligga på åklagaren att bevisa att den misstänkte är skyldig till brott. Vidare hävdar de att förslaget innehåller en prövning av de inblandade parternas vårdslöshet. Något sådant finns överhuvudtaget inte i lagtexten. En prövning om brottsoffret agerat ansvarsfullt eller vårdslöst går helt emot lagens andemening.

En rimlig gissning är att debattörerna blandat ihop begreppet och menar grov oaktsamhet. Det kan låta som juridiskt hårklyveri för den oinvigda, men när det rör sig om brottmål är det viktigt att det blir rätt. Kravet på aktsamhet innebär att den misstänkte måste visa vad hen gjorde för att försäkra sig om motpartens samtycke.

Sexualbrott är svåra att reglera juridiskt och det kommer alltid att finnas utrymme för förbättring. Vi är öppna för konstruktiv kritik men då krävs att debattörerna informerar sig om vad lagen innebär, istället för att använda sig av lösryckta påståenden som saknar grund.

 

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Läs hela Dagens Samhälle

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här.