Debatt
Flygtrafik
30 november 2020 kl 19:05

Det är dags att släppa Bromma flygplats, M

Vi måste bygga ett samhälle som står starkt efter krisen. De miljarder som årligen pumpas in i Bromma flygplats behövs till annat. Vi behöver höghastighetståg, nya bostadsområden, gröna investeringar, upprustade vägar och utbyggnad av tågtrafiken, skriver Grön Ungdom i Stockholm och Uppsala, gröna studenter och miljöpartistiska kommunalråd från flera städer. 

Det här är en opinionstext

Swedavias besked om att de vill stänga Bromma flygplats har minst sagt väckt Moderaternas känslor. Anklagelser om att en nedläggning hotar hela Stockholmsregionens konkurrenskraft och tillgänglighet har deklarerats. De har till och med gått så långt att man nu påstår att Miljöpartiet vill lägga ner allt flyg i Sverige och villkorat alla beslut med att bygga ut Arlanda. Nu senast har man även sagt att Bromma Flygplats är avgörande för näringslivet och välfärden.

Reaktionerna från Moderaterna har samtidigt varit splittrade – vissa politiker har uttalat sig medan andra har varit tysta. Vi vill därför att partiledningen och Ulf Kristersson ger besked: anser ni att det är rimligt att hålla flygplatsen öppen samtidigt som Swedavias egna ledning vill stänga den?

Moderata regionråds och kommunalråds reflexmässiga instinkt att till varje pris försvara den fossila industri som flyget tillhör säger något om deras syn på Sveriges klimatarbete. Hade Moderaterna verkligen brytt sig om tillgänglighet, företagande och konkurrens hade ni sett till att vi haft höghastighetståg, fler bostäder och mer investeringar i fossilfri infrastruktur.

Inte nog med att Bromma flygplats går med stora underskott varje år. Det gör även de flygplatser i Sverige som flyger till och från Bromma. Enligt en färsk rapport från Timbro går samtliga kommunala flygplatser med mångmiljonunderskott varje år. Flera är även samhällsekonomiskt olönsamma och skapar alltså mer onytta än nytta för samhället. För att täcka de ekonomiska hålen får samtliga kommunala flygplatser stora årliga bidragspaket från ägarkommunerna och staten, pengar som hade behövts till gröna investeringar och välfärden.

De omfattande subventionerna till både statliga och kommunala flygplatser visar tydligt hur hela det svenska flygplatssystemet hålls vid liv med konstgjord andning. Att stödja en fossilindustri med skattebetalarnas pengar på detta sätt är inte bara orimligt ur ett ekonomiskt perspektiv. I den klimatkris vi befinner oss i är det är faktiskt fullkomligt förkastligt.

Nu är det dags att släppa sargen och komma in i matchen, Moderaterna. Vi måste bygga ett samhälle som står starkt efter krisen. Det gör vi inte genom att bygga det på samma sätt som före pandemin. De miljarder som årligen pumpas in i Bromma flygplats behövs till annat. Vi behöver höghastighetståg, nya bostadsområden, gröna investeringar, upprustade vägar och utbyggnad av tågtrafiken.

Genom att skrota de fossila subventionerna och investera i det nya kan vi bygga ett samhälle som är konkurrenskraftigt även i framtiden. Vi vill se en politik som fungerar för alla, inte bara några få. Vi vill göra investeringar för den ungdom som letar efter sin första bostad, den förälder som vill ge en trygg hållbar framtid åt sina barn och den skattebetalare som inte vill se sina pengar slösas bort i onödiga bidrag.

Inget av detta uppnås genom konstgjord andning åt det fossila. Det är dags för Moderaterna att förstå det.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.