Debatt
Terrorism
1 december 2015 kl 10:52

Denna artikel publicerades för 5 år sedan

Motarbeta terrorismen på rätt sätt

Det är naturligt att, efter terrordåd som det i Paris, leta efter möjligheter att undvika liknande dåd i framtiden. De förslag om förbud mot populära vapen för jakt, idrottsskytte eller samlande som EU-kommissionen lagt fram skadar däremot hundratusentals laglydiga människor samtidigt som de inte kan väntas ha någon effekt mot terrorism. Förslaget bör avvisas till förmån för verkningsfulla åtgärder mot terrorismen.

Det här är en opinionstext

Ragnar Skanåker
svensk olympier (1972, 76, 80, 84, 88, 92, 96) och pistolskytt

Vi har alla skakats av terrordåden i Paris och av den totala hänsynslöshet och likgiltighet för andra människor som terroristerna visat. 

Detta är en upptrappning av terroraktiviteterna. Det har varit fler aktioner men detta är den hittills största i Europa.

Inte heller vi i vår lilla avkrok av världen har stått utanför. Vi har fått bombhot både till riksdagen och till universitet. Hotet har därmed kommit mycket mera nära och blivit mycket mera skrämmande. Man får ju ingen förvarning, terroristerna kan slå till när som helst och var som helst. 

Så det är förståeligt att våra politiker, både i Sverige och inom övriga Europa, febrilt söker efter ett sätt att få stopp på dessa hemskheter.

Att motarbeta terrorismen är en uppgift för hela den civiliserade världen. Där kan ingen stå utanför. Vad som händer i Europa påverkar även övriga världen. 

Men vi måste sätta fokus på det som är den verkliga roten till det onda. Att det finns människor som ställer sig utanför lagarna. Att det finns människor som för profitens skull säljer illegala vapen till den svarta marknaden, den som förser de kriminella och terroristerna med vapen. Att det finns människor som av ideologisk övertygelse är beredda att döda andra människor och att dessa samvetslösa individer finns mitt ibland oss.

I ett sådant läge är det totalt verkningslöst att försöka införa lagar som bara blir till förfång för de laglydiga medborgarna i Europa. De som sysslar med jakt, idrottsskytte och historiskt vapensamlande. Det är ju inte deras vapen som används i terrordåden och de är inte de laglydiga som använder terroristernas vapen. EU-kommissionen skjuter här på helt fel målgrupp. Förbud eller restriktioner mot legala vapen drabbar enbart laglydiga.

Jakt har en lång tradition både i Sverige och i Europa. För en jägare är det viktigt att ha adekvata jaktredskap för att inte orsaka onödigt lidande för bytesdjuren.

Idrottskytte har också en lång tradition i Sverige och Europa. Att låta medborgare i olika länder komma samman och i ädel tävlan se vem som är duktigast bidrar till internationell förståelse och samverkan. Band knyts över gränser och man upptäcker att det i grund och botten inte är så stor skillnad på den ene eller andre, vi är alla plantor i Guds stora växthus och vi har samma etiska grundsyn oavsett religion. 

Historiskt vapensamlande utövas av en dold grupp som inte gör mycket väsen av sig men som drivs av sitt stora intresse för kultur- och teknikhistoria. Deras vapen finns väl förvarade i godkända skåp och kommer sällan utanför huset eftersom samlingsvapen inte får användas för skytte. Något mera fjärran från terrorism kan man knappast hitta. 

Den legala användningen av vapen har således inget med terrorism att göra. Därför är det svårt att förstå hur vuxna och förhoppningsvis kloka politiker kan tro att man kommer åt terrorismen genom att förbjuda vissa vapen för civila ändamål. 

Man måste ha fokus på rätt håll. Terrorister bryr sig inte om lagar. De köper inte sina vapen från samma källor som legala vapenägare. De skaffar sig illegala vapen som inte omgärdas av några formaliteter. 

Det är här man måste lägga fokus. Det flödar in illegala automatvapen med hög eldkraft (AK-47, Kalasjnikov och liknande) över Sveriges och EU:s gränser. Dessa illegala vapen är en förutsättning för att terroristerna ska kunna agera. 

Det är där man måste sätta in stöten. Bekämpa illegal trafficking med illegala vapen. Stoppa leveranser till den illegala marknaden. Då först får man in en första stöt emot terrorismen.

I Frankrike har man gått ännu längre, man har förklarat krig emot terroristerna. Deras fästen bombas av franskt flyg. På politisk väg söker man också finna en lösning (där även USA engagerar sig) eftersom man inser att läget nu är utom kontroll.

Men viktigt är också att stoppa rekryteringen av villiga slaktoffer som reser ner och kämpar på terroristernas sida. I Tyskland har man haft goda framgångar med sådan förebyggande verksamhet. 

I Sverige har vi överhuvudtaget inte anat oråd. Som statsminister Stefan Löfven sa: ”vi har varit naiva”. Ja, men låt oss då sluta upp med detta, låt oss vakna och se var problemet verkligen finns och låt oss tala om hur vi ska kunna komma tillrätta med det. Det är bra mycket vettigare än att försöka förbjuda legala vapenägare att inneha vissa vapen som sedan lång tid finns i den legala arsenalen.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 1 december 2015 kl 10:52
Uppdaterad: 2 december 2015 kl 08:42

Skribent

Ragnar Skanåker
svensk olympier (1972, 76, 80, 84, 88, 92, 96) och pistolskytt