Debatt
Patientjournaler
13 september 2016 kl 12:04

Denna artikel publicerades för 3 år sedan

”Missvisande om journaler via nätet”

Det är fel att påstå att nätjournaler innebär en ökad risk utsatta ungdomar. De kan inte spridas via nätet och kan förseglas så att journalerna blir omöjliga att öppna även om patienterna utsätts för påtryckningar, skriver bolaget bakom tjänsten.

Det här är en opinionstext

REPLIK I debattinlägget Nätjournaler – en risk för utsatta ungdomar hävdar debattörerna, bland annat flera läkare, att journaler via nätet kan innebära en ökad hotbild för ungdomar som är utsatta för hedersrelaterat förtryck eller andra former av hot. Inlägget bygger emellertid inte på en saklig grund, vilket vi som ägare till e-tjänsten Journalen anser är angeläget att lyfta fram.

I artikeln kallas företeelsen för öppen nätjournal - en benämning som är direkt missvisande. Det krävs e-legitimation, som exempelvis bank-id, för att nå tjänsten. Det är alltså inte på något sätt en öppen journal utan en möjlighet att, efter säker inloggning, titta på innehållet i vårdgivarnas journalsystem. Informationen lämnar aldrig journalsystemet och kan inte läcka ut eller spridas fritt på Internet.

Patienter som så önskar kan dessutom med en knapptryckning försegla journalen så att tjänsten inte längre kan öppnas. Funktionen är utvecklad för att skydda personer som exempelvis är utsatta för hot och våld. Hittills har 417 personer använt den möjligheten, av de omkring 700 000 personer som loggat in i på sina journaler via nätet.

I samband med utvecklingen av tjänsten har bland annat Rikskvinnocentrum, barnskyddsteam och rättspsykiatrin varit delaktiga och lämnat synpunkter på funktionaliteten.

Det pågår dessutom en hel del forskning kring effekterna av att invånarna fått tillgång till sina journaler, och vi följer den hela tiden. Funktionalitet är noga genomtänkt och prövad men vi tar hela tiden emot synpunkter och förbättrar tjänsten allt eftersom användningen ökar. 

Redan 2012 beslutade landets samtliga landsting och regioner att en av de viktigaste insatserna för att patienter ska bli mer delaktiga i sin egen vård är att göra journalerna tillgängliga via säkra e-tjänster på nätet.  Införandet av journaler via nätet har varit omdiskuterad, men patienterna som fått möjligheten att läsa sina journaler är nöjda och känner sig trygga med tjänsten. 

Fakta
Nätjournaler

E-tjänsten Journalen som är utvecklad av Inera gör det möjligt för invånare att läsa journalinformation från hälso- och sjukvården via nätet. Tjänsten är en del av 1177 Vårdguiden och finns just nu i 16 landsting och regioner. Vid årsskiftet ska Journalen vara införd i hela landet.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.