Sjukvård

Missförstånd om upplägget bakom Nya Karolinska

Modellen bakom Nya Karolinska sjukhuset i Stockholm ger landstinget en möjlighet att ägna sig åt det som vi kan bäst - innehållet i sjukvården, replikerar ledningen för alliansen i Stockholms läns landsting.

Vi beklagar att Björn Hasselgren i sin debattartikel i Dagens Samhälle den 26 mars missuppfattat skälen till valet av offentlig-privat samverkan för Nya Karolinska sjukhuset i Stockholm. Tack vare tydliga rollfördelningen kan landstinget ägna oss åt vad vi kan bäst, nämligen vårdinnehållet medan byggkonsortiet ansvarar för byggnaden och den löpande driften. Fastprismodellen gör också att stockholmarnas skattekronor är försäkrade mot eventuella förseningar och fördyrningar. På så vis skapar vi kontroll av kostnader och mindre egen upplåning. Det är så vi tar ansvar med tydlig politiskt deltagande och demokratisk insyn.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Läs hela Dagens Samhälle

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här.