Skola

”Men varför har ni bara gjort en webbsida?"

Vi håller med Sveriges Kommuner och Landsting om att digitaliseringen av skolan inte kan vänta och efterlyser därför en handlingsplan. 

REPLIK  Lärarnas Riksförbund anser precis som SKL och Skolverket att digitaliseringen av den svenska skolan inte kan vänta. Därför oroar vi oss för att de i sin debattartikel egentligen inte nämner några åtgärder alls, förutom att man har gjort en webbsida.

Vi i Lärarnas Riksförbund vill se en tydlig handlingsplan för finansiering av både kompetensutveckling, likvärdig tillgång samt att en bra digital arbetsmiljö för både lärare och elever säkerhetsställs.

Om digitaliseringsarbetet ska fortsätta som tidigare innebär det endast utbrända eldsjälar, en ökad segregation mellan de som har tillgång till och de som inte har tillgång till digital teknik. Det finns stora vinster med att staten kliver in och tar ett större ansvar för digitaliseringen av skolan.

Vi hyser stort hopp om att SKL, Skolverket och regeringen tar sitt ansvar och låter detta bli mer än en webbsida.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Läs hela Dagens Samhälle

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här.