Debatt
Människohandel
16 augusti 2016 kl 05:45

Denna artikel publicerades för 4 år sedan

”Medan vi diskuterar fortsätter barnens helvete”

När barn utan skyddsnät kommer till Sverige ökar risken för att de ska utnyttjas inom sexhandeln. Många gånger har de även utsatts för övergrepp under flyktvägen till Sverige. Vi kan aldrig acceptera detta. Politiker på alla nivåer, polisen, myndigheter och kommuner måste tillsammans göra allt vi kan för att få stopp på handeln med barn.

Det här är en opinionstext

Christina Örnebjär
barnrättspolitisk talesperson (L), riksdagsledamot

Mot denna bakgrund blir jag arg, ledsen och rent ut sagt förbannad när jag tar del av en artikel i Sydsvenskan där samordnaren mot människohandel på länsstyrelsen säger att 32 barn misstänks ha utnyttjats för sexhandel i Skåne. I artikeln intervjuas biträdande chefen på gränspolisen i region Syd om de anmälningar som inkommit från asylboenden om misstänkta fall av människohandel.

Av prioriteringsskäl har man inte utrett ett enda fall av människohandel av barn under 2015 i Skåne. De anmälningar som är gjorda av samordnaren har inte registrerats som ärenden utan ses istället som ”tips”. Från och med i våras har ansvaret för människohandel flyttats från gränspolisen till polisens utredningsenhet – men någon förbättring har inte skett.

Tyvärr är det heller inte bara Skåne det gäller, barn säljs och köps som vore de leksaker i hela Sverige – och få gör något konkret åt saken. 

Lysande exempel finns från boenden som utökat personalstyrkan för att skydda sina ungdomar och polisens uppsökande verksamhet i Stockholm gör ett mycket gott jobb. Men det räcker inte med lysande exempel. Snarare ska det ses som extra allvarligt att det är just exempel och inte norm.

Det här är inte okej. Från centralt håll är det mycket snack men ingen verkstad. Rikspolischef Dan Eliasson konstaterar i sin lägesrapport från 2015 att Polismyndigheten ska förstärka förmågan att bekämpa människohandel. Det räcker tyvärr inte med fina formuleringar i olika lägesrapporter, utan det krävs att sexhandel med barn får den prioritering brottet förtjänar.

Självklart måste en ansträngd organisation prioritera, men hur handel med barn kan ses som ett mindre allvarligt brott, nästan i stil med cykelstöld och ficktjuveri, övergår mitt förstånd. Människohandel är en del av den organiserade brottslighetens största inkomstkällor, enbart narkotika och vapen kommer före. Givetvis bör det vara hög prioritet på att förebygga men också att lösa dessa brott. Därtill behöver kunskapen kring barnsexhandel öka hos rättsväsendet i stort. 

Regeringen har nyligen beslutat om en handlingsplan för att skydda barn mot människohandel och övergrepp. Det är bra. Från utredarhåll föreslår man att böter ska tas bort i straffskalan för sexualbrott mot barn för att ersättas med högre straff och att aktsamhetskravet gällande brottsoffrets ålder vid sexualbrott mot barn tydliggörs och skärps. 

Dessa förslag är också bra. Vi behöver nu gå från ord till handling. Dan Eliasson bör ta ett tydligare ansvar för att sexualbrott och människohandel prioriteras inom Polismyndigheten. Jag och mina politiska kollegor måste genomföra utredarens förslag om att skärpa lagstiftningen.

Medan vi diskuterar vad som behöver göras fortsätter helvetet för barnen. Sommarlovet må pågå lite till men kriminaliteten tar inte semester. Det är hög tid att börja jobba nu.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 16 augusti 2016 kl 05:45
Uppdaterad: 16 augusti 2016 kl 08:47

Skribent

Christina Örnebjär
barnrättspolitisk talesperson (L), riksdagsledamot