Debatt
Flyktingpolitik
8 december 2015 kl 15:14

Denna artikel publicerades för 5 år sedan

Med nytt system klarar vi mottagandet

Den nya tillfälliga asyllagen har gjort många av oss ledsna och besvikna. Samtidigt ser vi att situationen är ansträngd eller ohållbar i många kommuner. Vi står fast vid att Sverige fortsatt ska vara generöst, tillsammans klarar vi det, skriver 31 gröna kommunalråd som har förslag på hur systemen rustas för ett hållbart mottagande.

Det här är en opinionstext

Vi gröna kommunalråd är positiva till regeringens förslag att sprida flyktingmottagandet bättre i Sverige, att stärka kommunernas ekonomi, och att satsa på bostadsbyggande samt mer stöd till civilsamhället.

Varje kommun har sina egna unika möjligheter och utmaningar att möta den rådande flyktingsituationen. Samtidigt måste det bli ett mer solidariskt mottagande. Integration och etablering måste ske från första stund. 

De formella processer och resurser som krävs måste samordnas mellan berörda myndigheter och kommuner när det gäller exempelvis bostäder, språk, skola och arbete. Den svenska byråkratin ska inte hindra nyanlända att bli en del av det svenska samhället.

Men fler kapacitetsökande insatser krävs för ett hållbart flyktingmottagande. Byråkrati utgör i dag ett hinder inom en rad områden som begränsar kommuners möjligheter att ta emot och etablera nya medborgare. 

Vi gröna kommunalråd föreslår bland annat följande åtgärder för att värna välfärdens verksamheter, åtgärda bostadsbristen, få nyanlända snabbare i arbete och bekämpa rasism och främlingsfientlighet:

- Att Socialstyrelsens stöd till familjehem, vårdgivare och socialtjänsten uppdateras och anpassas till rådande situation. Lagar och regler måste förenklas för att underlätta handläggning och mottagande i syfte att motverka undanträngningseffekter och för en snabbare hantering.

- Att regeringen inför flexiblare regler inom skolområdet, till exempel gällande krav på skollokaler och legitimerade lärare.

- Att regeringen tillåter folkhögskolor att erbjuda språkintroduktion och bli en naturlig del i etableringen.

- Att regeringen inför regelförenklingar som underlättar byggande av små bostäder, exempelvis att utan bygglov kunna uppföra små billiga bostäder där det finns gällande detaljplaner. En utveckling av Attefallprincipen.

- Att regeringen tar fram fler förslag för att få fart på bostadsbyggandet, till exempel statliga hyresgarantier samt bana väg för hur privatbostäder kan användas i flyktingmottagandet.

- Att regeringen ser över och genomför insatser för att stärka entreprenörskap bland nyanlända.

- Att regeringen genomför en offensiv satsning för att bekämpa rasism och diskriminering. Vi får aldrig sluta att bekämpa främlingsfientlighet.

Sverige är ett av världens rikaste länder och vår historia präglas av en tro på människans värde och en människosyn där vi hjälper dem som är i nöd. 

De som nu flyr krigets Syrien är inte en statistik. De är våra framtida grannar, klasskamrater och arbetskollegor. På Sverige vilar ett ansvar att erbjuda skydd till de som söker asyl.

Vi i Sveriges kommuner har en stor och viktig uppgift framför oss. Både att ta hand om de som kommit hit och att på sikt öka kapaciteten i flyktingmottagandet. Vi måste möjliggöra för många nya svenskar att bygga sina liv här. Tillsammans skapar vi ett starkare samhälle.

Den situation Sverige har ställts inför de senaste månaderna har visat både de bästa och sämsta sidorna av vårt samhälle. Viljan att hjälpa har visat sig större än någonsin, samtidigt som attacker på flyktingboenden och rasism blommat upp. 

Regeringens beslut om en ny tillfällig lag har gjort många av oss ledsna och besvikna. Samtidigt ser vi att situationen är ansträngd eller ohållbar i många av våra kommuner. 

Myndigheter och kommuner måste kunna hantera situationen samt bygga ut kapaciteten för ett värdigt mottagande och etablering av alla flyktingar. Vi respekterar att Miljöpartiet i ett svårt läge valde att ställa sig bakom regeringens tillfälliga restriktiva linje. 

Vi vill tillsammans nu fokusera på att Sverige går tillbaka till en flyktingpolitik som främjar integration, värnar det djupt mänskliga i att vilja återförenas med sin familj och skapar trygghet.

Vi välkomnar också en långsiktig diskussion om hur samhället på sikt kan stärka sin beredskap och säkra en human asylpolitik. Miljöpartiet i kommunerna kommer vara drivande för att vi klarar av ett generöst flyktingmottagande. 

Vi miljöpartister står fast vid vår åsikt att Sverige ska vara ett av de mest generösa länderna som tar emot människor på flykt. Därför är det vår skyldighet att stärka samhället där vi har system som klarar mottagande och integration. 

Låt oss intensifiera arbetet tillsammans så att våra kommuner kan välkomna flyktingar och ge framtidstro, trygghet och en bra plattform för ett nytt liv i Sverige.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.