Debatt
Lärare
4 november 2014 kl 13:37

Denna artikel publicerades för 6 år sedan

Majoritet av väljarna vill ha statlig skola

Opinionen är tydlig. En majoritet av lärarna och väljarna vill precis som Lärarnas Riksförbund ha en statlig skola. Därför måste regering och riksdag driva fram beslutet, replikerar Bo Jansson.

Det här är en opinionstext

Bo Jansson
ordförande Lärarnas Riksförbund

REPLIK Jag glad över att Håkan Sörman är övertygad om att Lärarnas Riksförbunds medlemmar drivs av viljan att förbättra skolan (Dagens Samhälle 27/10), för det är verkligen sant. Lärarna går till klassrummen varje dag med övertygelsen att de kan utveckla enskilda elever och i förlängningen skolan. Kommunernas viktigaste uppgift är att ansvara för skolan, så att målen i de statliga styrdokumenten nås.

Jag tror att jag är överens med landets kommuner att detta uppdrag inte lyckats särskilt väl. Att rabbla upp resultaten från internationella kunskapsmätningar från de senaste åren känns överflödigt som belägg, då dessa är väl kända för alla som på något sätt är intresserade av samhälle och skola. Det finns inget OECD-land som försämrat resultaten och likvärdigheten i den takt och omfattning som Sverige gjort. Något grundläggande i skolsystemet är fel.

Vi måste helt enkelt blicka framåt och finna nya lösningar på hur den negativa utvecklingen för elevers kunskaper och skolans likvärdighet ska vändas. Den kommunaliserade skolan som den ser ut idag har inte framtiden för sig. Ett flertal kommuner borde aktivt stödja ett statligt ansvarstagande för till exempel skolans finansiering, då detta skulle avlasta dem från ett uppdrag alla inte har förutsättningar att mäkta med. De ekonomiska skillnaderna mellan kommunerna är helt enkelt för stora.

Samtidigt skulle en sådan omreglering av ansvaret komma kommuninvånarna till gagn genom en bättre och mer likvärdig skola, i hela landet. Det skulle också underlätta arbetet för landets skolchefer och rektorer på ett avgörande sätt. De sitter idag fast i ett skruvstäd, klämda mellan kommunernas budget och det statliga skoluppdraget.

Att be kommunpolitiker att släppa maktprestigen och öppet erkänna det som de flesta lärare och väljare inser, att skolan är ett nationellt ansvar, är nog inte realistiskt. Därför måste regering och riksdag driva fram beslutet, givetvis efter moget utredningsarbete. Detta är inget Lärarnas Riksförbund hittat på för klagans skull. Opinionen är tydlig - en stor majoritet av lärarna och väljarna vill se ett förändrat ansvarstagande. Och skolan var även denna gång riksdagsvalets viktigaste fråga.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 4 november 2014 kl 13:37
Uppdaterad: 4 november 2014 kl 13:38

Skribent

Bo Jansson
ordförande Lärarnas Riksförbund