Debatt
Skatter
4 mars 2019 kl 13:00

Denna artikel publicerades för 2 år sedan

M: ”Vi är garanten för ett lägre skattetryck”

Vi delar Skattebetalarnas oro över skattepolitiken, men finner det märkligt att man riktar udden mot oss och KD, snarare än mot de partier som möjliggör skattehöjningarna vi nu står inför, påpekar Niklas Wykman (M) i en replik. 

Det här är en opinionstext

Niklas Wykman
skattepolitisk talesperson (M)

REPLIK  Christian Ekströms oro för de kommande årens skattepolitik är förståelig givet att Centerpartiet och Liberalerna har gjort upp om att driva en gemensam skattepolitik med Socialdemokraterna. Under de senaste veckorna har dessutom företrädare för de olika partierna stridit sinsemellan om vad den långsiktiga inriktningen egentligen är. Socialdemokraterna linje är i alla fall tydlig – skatterna ska höjas.

Samtidigt är det märkligt att kritiken huvudsakligen inte riktas mot januariöverenskommelsen otydligheter och dess risk för skadlig skattepolitik utan mot Moderaterna och Kristdemokraterna.

Moderaterna är garanten för ett lägre skattetryck. Vi visade det under de åtta åren med Alliansregering och vi visade det genom den budget som riksdagen röstade igenom innan jul där den största sänkningen av inkomstskatterna sedan år 2007 genomfördes. Fler reformer av skattesystemet behöver dock komma på plats.

Sveriges nuvarande tillväxt placerar oss i bottenligan i EU. Vi har under de senaste åren varit bland de sämsta vad gäller att pressa tillbaka arbetslösheten jämfört med andra EU-länder. Dagens skattenivåer på arbete och företagande håller jobb, entreprenörskap och innovation tillbaka. Vi har såväl höga marginalskatter som höga skatter på dem som går från bidrag till arbete. Båda dessa saker behöver ändras.

Ulf Kristersson har varit tydlig med att Moderaterna välkomnar att värnskatten avskaffas, exempelvis i januaris partiledardebatt, och Elisabeth Svantesson inskärpte det än en gång när hon nyligen intervjuades av Dagens Industri.

Men lika välkommen som värnskattens avskaffande är, lika oroväckande är resten av januariöverenskommelsens skattepolitik. De cirka fyra miljoner löntagare som inte betalar statlig inkomstskatt verkar bli helt utan inkomstskattelättnader, tvärtom ska de drabbas av kraftigt höjd bensin- och dieselskatt. Vi hoppas att Skattebetalarnas förening också ska se dessa grupper och verka för att alla som jobbar och gör rätt för sig ska få mer lön för mödan. 

Socialdemokraterna och Centerpartiet talar gärna om att de vill genomföra en skattereform men risken är stor att det endast blir en omfördelning av skattebördan. För att lösa Sveriges problem kring tillväxt, utanförskap och välfärdens finansiering behövs istället ett totalt sett lägre skattetryck, som ger starkare drivkrafter för jobb, företagande och investeringar. När ansträngning lönar sig och skattebetalarna blir fler växer också tilliten och tryggheten i samhället. 

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 4 mars 2019 kl 13:00
Uppdaterad: 7 oktober 2019 kl 15:26

Skribent

Niklas Wykman
skattepolitisk talesperson (M)