Jämställdhet

M: ”Trygghetskrisen utmanar jämställdheten”

Politiken ska hålla fokus på problemen som människor möter i sin vardag, inte på teoretiska diskussioner som till exempel kvotering till bolagsstyrelser. I dag utmanas jämställdheten i Sverige av framför allt utanförskapet och trygghetskrisen, svarar Tina Ghasemi (M).

REPLIK Jämställd politik minst viktigt för M?” undrar Martin Ängeby och Hedwig Kastenholm vid Svenskt Internationellt Liberalt Center (Silc) som granskat jämställdheten i politiken. Förtroendevalda i Sverige ska spegla hela befolkningen. Moderaternas riksdagsgrupp är jämställd och vi har en partiledare som är kvinna. På lokal nivå har vi dock mer att göra. 

Jag delar Ängebys och Kastenholms uppfattning att det är aktivt arbete för jämställdhet som räknas. Därför ska politiken hålla fokus på problemen som människor möter i sin vardag, inte på teoretiska diskussioner som till exempel kvotering till bolagsstyrelser.

I dag utmanas jämställdheten i Sverige av framför allt utanförskapet och trygghetskrisen. Närmare en miljon människor lever av bidrag i stället för att arbeta och särskilt utrikes födda kvinnor lämnas utanför. Otryggheten är också stor; var tredje kvinna känner sig otrygg i sitt eget bostadsområde. Så ska vi inte ha det i Sverige. Det behövs konkreta lösningar på dessa problem.

Införandet av ett bidragstak gör att det alltid lönar sig att gå från bidrag till arbete. Genom att tredubbla taket i rutavdraget kan fler enkla jobb växa fram. Samhällsorienteringen för nyanlända måste bli obligatorisk på riktigt, och med tydligt fokus på att i Sverige är det självklart att kvinnor har samma rättigheter som män.

En synlig och effektiv polis är grunden för ett tryggt samhälle. Sveriges poliser behöver bli minst 2 000 fler, kunna få högre lön och de behöver fler och nya verktyg för att ta tillbaka kontrollen över utsatta områden.

Genom vår konkreta politik värnar vi Sveriges trygghet och sammanhållning vilket också säkerställer jämställdheten – i hela landet.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här.