Debatt
Antisemitism
13 oktober 2019 kl 05:05

Denna artikel publicerades för ett år sedan

M: Ställ er på rätt sida av historien, socialdemokrater

Socialdemokraternas oförmåga att ta krafttag mot antisemitismen i Sverige och pressa tillbaka de antisemitiska strömningarna i det egna partiet är oroväckande, skriver riksdagsledamoten Niklas Wykman (M).

Det här är en opinionstext

Niklas Wykman
riksdagsledamot (M) och skattepolitisk talesperson

I en undersökning från EU-kommissionen från i år anger sju av tio tillfrågade svenskar att antisemitismen ökat i Sverige under de senaste fem åren. Det är den högsta siffran i hela EU.

Det råder inte brist på vittnesmål från judar i Sverige som upplever hur hot, våld och diskriminering mot dem har ökat. Den växande antisemitismen får judar att flytta från Malmö för att de inte längre känner sig trygga i staden. Judar i Sverige vittnar om att de inte vill berätta om sin religionstillhörighet eller bära davidsstjärna offentligt.

Samtidigt skanderar aktiva socialdemokrater antisemitiska slagord på Malmös gator. Att det styrande partiet i Sveriges tredje största stad bidrar till att piska upp de antisemitiska stämningarna är oförsvarbart och förskräcker.

Socialdemokraternas undfallenhet mot antisemitism i Sverige och inom det egna partiet har varit påfallande under många år. Exemplen är många – från antisemitiskt språkbruk till socialdemokratiska statsråd, riksdagsledamöter, kommunalråd och aktiva i ungdomsförbundet som uttrycker sig och agerar på ett sätt som negligerar antisemitismen.

Samtidigt har Socialdemokraterna nära band till palestinska Fatah, som kontinuerligt sprider antisemitisk propaganda. Ett parti som Stefan Löfven benämner som Socialdemokraternas ”kära systerparti” och bjuds in till partiets kongresser. 

Problemen i ett av ungdomsförbundet SSU:s största distrikt, SSU Skåne, tillhör de mest allvarliga. Uppgifterna och rapporteringen om antisemitiska uttalanden i distriktet har setts med stort allvar av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Myndigheten bedömer att SSU Skåne inte lever upp till demokratikriteriet och därmed inte är berättigade att få statliga bidrag. Det är allvarligt. Antisemitismen gror i Stefan Löfvens parti medan statsministern själv saknar svar på hur problemen ska hanteras.

Socialdemokraterna är angelägna om att visa handlingskraft mot islamofobi, men har vid allt för många tillfällen sett mellan fingrarna och försökt bortförklara det hat och hot som drabbar svenska judar. Hotbilden mot judar har trivialiserats av socialdemokrater allt för länge med hänvisningar till staten Israels politik. Det är tydligt att stora delar av vänstern inte förmår att ta antisemitismen på allvar.

Det är allt svårare att undvika frågan om Socialdemokraternas slapphänta hantering av antisemitism i det egna partiet har valtaktiska orsaker. Detta frågetecken måste Stefan Löfven reda ut genom en aktiv närvaro i Malmö med ett konsekvent fördömande av både antisemitismen och hoten mot judar. Socialdemokraterna har en mycket lång väg att vandra för att återupprätta sitt förtroende i frågan om att motarbeta antisemitismen i vårt land, sitt eget parti och ställa sig på rätt sida av historien.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 13 oktober 2019 kl 05:05
Uppdaterad: 13 oktober 2019 kl 05:02

Skribent

Niklas Wykman
riksdagsledamot (M) och skattepolitisk talesperson