Debatt
Hyresrätter
27 september 2016 kl 11:03

Denna artikel publicerades för 4 år sedan

M: Socialdemokraterna sviker löften om hyresrätter

Stockholm växer i en sällan skådad takt. Det är en utveckling som Moderaterna välkomnar, men det ställer också krav på politisk vilja och rätt inriktning för bostadspolitiken.

Det här är en opinionstext

Joakim Larsson
oppositionsborgarråd (M) i Stockholms stad

REPLIK I inlägget ”Moderaternas egoism stoppar fler hyresrätter” skriver Roger Mogert, stadsbyggnads- och kulturborgarråd (S) i Stockholms Stad, om att moderaterna stoppar bygget av hyresrätter i ett villaområde i Bromma. Han indikerar också att moderaterna skulle sakna insikt om betydelsen av att få fram fler hyresrätter.

Moderaterna anser emellertid att det är viktigt att Stockholm fortsätter att byggas med blandade upplåtelseformer över hela staden, och i detta är hyresrätten en viktig del. 

Roger Mogert poängterar också att Stockholm behöver hyresrätter. Ändå driver Socialdemokraterna en politik som gör att nyproduktionen av hyresrätter snarare kommer att minska de kommande åren. 

Socialdemokraterna misslyckas med att nå löftet om att bygga 40 000 bostäder i Stockholms stad innan 2020, och allmännyttans nyproduktion blir avsevärt lägre än den dubblering till 2017 som Socialdemokraterna lovat. Därutöver har enbart 20 procent av bostäderna i nya detaljplaner för 2016 avsett hyresrätter. 

Som om detta inte vore illa nog har Socialdemokraterna nu beslutat att chockhöja tomthyran, det vill säga den hyra som staden tar ut av alla som har bostadshus på stadens mark, så kallad tomträttsavgäld. 

Det är därför något häpnadsväckande att Roger Mogert (S) skriver om fler hyresrätter, när åtskilliga av de beslut som Socialdemokraterna har fattat i Stockholms stad allvarligt försvårar för just hyresrätten.

En socialdemokratisk chockhöjning av tomthyran riskerar istället att förvärra den redan allvarliga bostadskrisen. Detta faktum bekräftas av nästan alla remissinstanser som fått yttra sig om beslutet. 

Bland annat skriver Hyresgästföreningen Stockholm att förslaget ytterligare förstärker segregationen i Stockholm. Dessutom menar de att en höjning av tomthyran rimmar illa med ambitionerna att tillskapa fler bostäder i centrala delar av Stockholm. 

Fastighetsägarna skriver i sitt remissyttrande att de befarar att höjda avgälder för nyproduktion särskilt kommer att slå mot hyresrättsproduktionen och att hyresrättsandelen i Stockholms bostadsutvecklingsområden kommer att minska till förmån för bostadsrätter. 

I ett läge där bostadsmarknaden redan genomgår stora förändringar till följd av bland annat amorteringskrav kommer höjda tomthyror att göra det mindre attraktivt att bygga nya bostäder, såväl hyresrätter som bostadsrätter och studentbostäder. Det är en utveckling som inte är värdig Europas snabbaste växande huvudstad.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 27 september 2016 kl 11:03
Uppdaterad: 27 september 2016 kl 13:19

Skribent

Joakim Larsson
oppositionsborgarråd (M) i Stockholms stad