Debatt
Specialistvård
9 oktober 2017 kl 14:24

Denna artikel publicerades för 3 år sedan

M: Så får sjuka vård i tid

Det är oacceptabelt när det tar ett halvår från en cancerdiagnos till att behandlingen startas. M vill återinföra kö- och samordningmiljarden för att korta vårdköerna. Det är ett av flera besked när Moderaterna nu utvecklar sin vårdpolitik, skriver moderata sjukvårdspolitiker i hela landet. 

Det här är en opinionstext

Sjuka ska få vård i tid utan onödiga köer, den nära sjukvården måste utvecklas och vårdens medarbetare måste få bättre förutsättningar att klara sina viktiga jobb. Därför utvecklar vi moderater vår politik för en bra sjukvård i hela landet.

Moderaterna har haft ett lågt förtroende i sjukvårdsfrågor hos väljarna. Vi har inte haft rätt svar för att lösa sjukvårdens utmaningar. Nu har vi omprövat och förnyat. Vi har format svar på viktiga frågor om hur sjukvården i hela Sverige kan utvecklas och bli bättre.

För att vården i varje läge ska sätta personen, och inte bara sjukdomen, i centrum krävs förändringar både i grundsyn och i arbetssätt. Vi pekar här på några områden där politik och arbetssätt behöver utvecklas.

  • Vård i tidVi ser nu hur väntetiderna ökar i delar av vården, framförallt i (S)-styrda landsting. Både beroende på bemanningsproblem, men också för att fokus på tillgänglighet inte varit tillräckligt starkt. Det är viktigt för den som är sjuk att snabbt få rätt behandling. Det är oacceptabelt när det tar ett halvår från en cancerdiagnos till att behandlingen startas. Det är också viktigt att få besked om var, när och hur man kan få sin vård, ”resan” genom vården. Vi vill återinföra en ”kö- och samordningsmiljard” för att korta köerna i vården. Sverige måste kunna klara 0-3-30-30.
  • En modern primärvård och nära vård. Vi vill stärka och utveckla primärvården och den nära vården. Den ska vara den naturliga första ingången till vården. Den ska var lättillgänglig och med bra öppettider, man ska inte behöva söka akuten för att snabbt få kontakt med vården. Vi vill att varje patient ska ha rätt att välja en fast läkarkontakt. En bättre nära vård är särskilt viktigt för kroniker och sjuka äldre. Vi måste rikta mer av sjukvårdens samlade resurser till primärvården och den nära vården. Vi ser att modern teknik med digitala lösningar behövs i den nära vården.  Vården ska komma närmare patienten.
  • Medarbetarna – vårdens största tillgång. Vården måste bli en attraktiv arbetsplats med möjlighet att utvecklas, göra karriär men också att få livspusslet att fungera. Ska läkare, sjuksköterskor och andra medarbetare kunna göra ett bra jobb och ge bra vård måste de ges bättre förutsättningar. Det kräver bra it-system, bra beslutsstöd, vettiga arbetsscheman, bra kompetensutveckling och att fler yrkesgrupper är med och bidrar. Det ska vara roligt och stimulerande att gå till jobbet i sjukvårdens olika yrken.

I ett Sverige lett av moderater ska varje person vara säker på att få den bästa vården – och också ha eget inflytande över den. Alla ska ha tillgång till en trygg mödra- förlossnings- och barnsjukvård i hela landet. Det ska vara enkelt att nå vården och du som patient involveras i behandlingsvalen, utan att avkall görs på medicinsk kompetens.

Våra gamla förtjänar vård i tid och förebyggande insatser, utan att behöva vänta på att bli ”tillräckligt dålig”. Ett Sverige lett av Moderaterna ser varje enskild människas behov av vård, det är grundbulten i vår sjukvårdspolitik.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.