Debatt
Gängkriminalitet
3 september 2020 kl 15:42

”M: Regeringens passivitet mot våldet är oroande”

Det finns ingen motsättning mellan det brottsförebyggande och det brottsbekämpande arbetet – de förutsätter varandra. Den grönblå majoriteten har vässat insatserna på båda områdena, replikerar Ole-Jörgen Persson (M), ordförande i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.

Det här är en opinionstext

Ole-Jörgen Persson
ordförande i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Kadir Kasirga (S) och jag är överens om problembilden och om att vi med alla medel måste förhindra tillväxten till kriminella gäng och stoppa den destruktiva spiral som gängens närvaro innebär. Varje människa i Stockholm har rätt att känna sig trygg och säker, oavsett ålder, kön, härkomst och bostadsadress. Den accelererande och negativa utveckling vi i ser idag måste mötas med kraftfulla åtgärder baserade på metoder som fungerar och ger effekt.

Det är nödvändigt att hålla två tankar i huvudet samtidigt: såväl det brottsförebyggande som det brottsbekämpande arbetet behövs och förutsätter varandra. Sedan hösten 2018 arbetar vi inom den grönblå majoriteten både för förändringar som kan ge omedelbara effekter och för långsiktiga förbättringar av säkerheten och tryggheten i hela Stockholms stad:

  • vi har vässat socialtjänstens och stadsdelarnas brottsförebyggande arbete och bedriver det på ett strukturerat vis, 
  • vi arbetar aktivt för att olika delar av staden ska samverka mer med varandra, inte minst så att skolan och socialtjänsten ska samarbeta tätare i det förebyggande arbetet för att fånga upp barn och unga som befinner sig i social problematik eller i riskzonen för kriminalitet, 
  • vi lägger mest pengar i länet per elev i grundskolan och har särskilt fokus på de särskilt utsatta områdena så att fler skolor ska bli framgångsrika
  • vi har fördjupat samarbetet med polisregion Stockholm genom ett unikt samverkansavtal. Viktigt fokus i det samarbetet ligger på unga i riskzon för kriminalitet och på det brottsförebyggande arbetet i skolan, 
  • Vi har effektiviserat stadens och polisens gemensamma avhopparverksamhet för kriminella,
  • vi har inlett ett nära samarbete med restaurangbranschen för att motverka narkotika och våld på krogar och nattklubbar, 
  • vi har intensifierat arbetet mot radikalisering och våldsbejakande extremism, 
  • vi satsar på långsiktiga och systematiska brottsförebyggande samarbeten, i stället för som den tidigare socialdemokratiska majoriteten på kortsiktiga och otydliga projekt.

Men det räcker inte, vi vill och behöver göra mer. I en tid då ett ökat brottsförebyggande arbete förväntas av kommunerna, behöver den socialdemokratiskt ledda regeringen ta ett större ansvar och lagarna måste justeras så att kommunerna effektivt kan möta samhällsproblemen. Det vi dock ser, och oroas över, är regeringens passivitet och kapitulation inför brottsutvecklingen. Det är ansvarslöst, då det är våra barn och ungas framtid det handlar om och vår tilltro till samhällskontraktet.

Den negativa utvecklingen måste vändas. I kommunerna tar vi vårt ansvar med de verktyg som står oss till buds och de mandat vi har. Men för att det arbetet ska fortsätta att vara framgångsrikt och skärpas ytterligare måste den socialdemokratiska regeringen kvickna till, ta sig ur sin handlingsförlamning och börja agera kraftfullt.

Det är regeringen som förfogar över den stora verktygslådan, som kan se till att de värsta kriminella kommer bort från våra gator och torg och ta bort straffrabatten, en rabatt som i praktiken innebär att det lönar sig att begå fler brott än färre. Och det behöver ske nu.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 3 september 2020 kl 15:42
Uppdaterad: 3 september 2020 kl 15:43

Skribent

Ole-Jörgen Persson
ordförande i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd