Debatt
Sjuksköterskor
7 april 2015 kl 11:26

Denna artikel publicerades för 5 år sedan

”Lyssna på uppropet från sjuksköterskorna

Efter åtta års alliansstyre med kostnadsdrivande vårdval och privatiseringar ser vi akutsjukhus pressade av ekonomisk kris och personalflykt. Privatiseringarna har hjälpt arbetsmiljön lika mycket som ett slag av en stekpanna i huvudet hjälper mot migrän.

Det här är en opinionstext

REPLIK. Landstingsrådet Peter Carpelan (M) skriver i sin replik ”Vänstern skriker högt - letar lösningar i backspegeln”, till vår artikel om den pressade situationen för personalen på bland annat Karolinska sjukhuset i Huddinges akutmottagning, att Stockholms läns landsting ska vara en attraktiv arbetsgivare. Men det är extremt få, för att säga inga, konkreta förslag som Peter Carpelan har för att göra Stockholms läns landstings akutsjukhus till attraktiva arbetsgivare.

Hade alliansens recept med privatiseringar hjälpt hade vi vid det här laget sett stora förbättringar. I stället ser vi efter åtta års alliansstyre med kostnadsdrivande vårdval och privatiseringar flera akutsjukhus i enorm ekonomisk kris och personalflykt.

Landstingets jämförelserapport mellan våra akutsjukhus uppdagar att personalomsättningen för sjuksköterskor på privatiserade St Görans sjukhus är högst bland alla akutsjukhus. Privatiseringarna har hjälpt arbetsmiljön lika mycket som ett slag av en stekpanna i huvudet hjälper mot migrän.

Vänsterpartiet har senast i höstas yrkat på att Stockholms läns landsting ska införa AST-tjänster för sjuksköterskor som specialiserar sig, och forma specialistutbildningarna mer likt ST-läkarnas villkor. Detta röstade alliansen ner. Vi har föreslagit att akutmottagningarna på våra akutsjukhus ska få inleda försök med arbetstidsförkortning därför att personalomsättningen och stressen där tycks vara som högst i vården. Alliansen röstade ner detta med en nivå på motargumenten som var så låga och osakliga så det saknar motstycke.

Vänsterpartiet har föreslagit ekonomiska tillskott till sjukhusen så ingångslönerna kan höjas liksom att erfarna sjuksköterskors löner kan korrigeras därefter. Även detta röstade alliansen ner. Vi motsätter oss den kartellbildning som nu pågår mellan våra akutsjukhus gällande löner för vår personal.

Det är för oss en gåta hur Peter Carpelan som säger att man ska kunna få välja olika arbetsplatser kan stödja en sådan här usel lönepolicy i landstinget. De åtgärder som sjuksköterskorna i sitt upprop och brev själva efterlyser för att få en anständigare arbetsmiljö delar vi och motionerar om. Som politiker är vi ansvariga för att ge personalen goda förutsättningar att kunna ta hand om sina patienter. Det får man inte genom att prata om att landstinget ska bli en attraktiv arbetsgivare. Det gör man genom politiska förslag. Våga ta ditt ansvar Peter Carpelan, i stället för att skylla på alla andra.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 7 april 2015 kl 11:26
Uppdaterad: 7 april 2015 kl 11:27

Skribenter

Håkan Jörnehed
landstingsråd (V), Stockholms Läns landsting
Jonas Lindberg
ledamot (V) i akutsjukvårdsberedningen, Stockholms läns landsting