Debatt
Lärarbrist
5 februari 2021 kl 05:05

LR: Nu är det upp till bevis för Centern om lärarbristen

Lärarbristen har lett till katastrofala konsekvenser för skolan och hela det svenska samhället. Därför måste all kraft läggas på att vända utvecklingen. Centerpartister, det är ert ansvar att vakna och agera i den här frågan, skriver Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén inför Centerpartiets kommundagar.

Det här är en opinionstext

Åsa Fahlén
ordförande Lärarnas Riksförbund

I dag har andelen grundskollärare med lärarlegitimation sjunkit till 70,1 procent, vilket faktiskt är den lägsta siffran sedan legitimationskravet slog igenom. Lärarbristen drabbar hela landet men slår ojämnt mellan olika kommuner, skolor och ämnen. Många kommuner lyckas i vissa ämnen inte locka en enda legitimerad lärare. Elevernas möjlighet till god undervisning har börjat likna ett rent lotteri. Och värre kommer situationen att bli, enligt Skolverkets senaste prognos.

Det är en ödesfråga för Sverige som kunskapsnation att lyckas hejda lärarbristen. Frågan borde vara prioriterad för alla som ansvarar för skolan. Så även för Centerpartiet. Som ett starkt kommunparti har Centern ett stort jobb att göra i varenda kommun där partiet har inflytande. Formeln för detta är emellertid inte så svår. Det är endast genom bättre arbetsmiljö, minskad arbetsbelastning och god löneutveckling för alla lärare som vi kan öka läraryrkets attraktivitet, behålla de yrkesverksamma och locka fler till läraryrket. 

Redan för över tio år sedan pekade Lärarnas Riksförbund på att centerstyrda kommuner släpade efter med satsningar på lärarnas löner. Ett decennium senare, är centerstyrda kommuner alltjämt överrepresenterade bland de kommuner som satsar allra minst. Det kan inte vara en slump att Centern är med och styr i åtta av de tio kommuner som i dag har lägst andel legitimerade lärare.

Det duger inte, i synnerhet inte för ett parti som ivrigt försvarat det kommunala huvudmannaskapet av skolan och som i sin retorik talar om att utjämna livschanser. Det är en haltande logik. Lärarnas Riksförbund kan visa att majoriteten av Centerpartiets potentiella väljare vill att staten tar över ansvaret för skolan från kommunerna. Den paradoxen borde partiet fundera över.

I helgen finns dock ett utmärkt tillfälle för Annie Lööf att få fart på sina kommunpolitiker när centerpartister från hela landet samlas till digitala kommundagar. Vi förväntar oss att partiledaren lyfter fram skolan som en av politikens huvudfrågor och uppmanar partikollegorna att bli ett föredöme i de lokala satsningarna på skolan.

Partiet har lagt fokus på att stärka kunskaperna i skolan. Utmärkt, säger Lärarnas Riksförbund. För att nå dit måste vi dock klara lärarförsörjningen först. Sanningen är den att vilka läroplaner och läromedel vi än har, inget av det har någon betydelse i slutändan om det saknas tillgång till utbildade och legitimerade lärare. Grunden till en god kvalitet i skolan är just utbildade och legitimerade lärare.

Lärarbristen är ingen olöslig ekvation. Men för att lösa den får inte kommuner smita ifrån sitt ansvar. Resurserna för skolan måste säkras, kraftiga åtgärder sättas in för att minska lärarnas arbetsbelastning och en god löneutveckling garanteras för alla lärare.

Receptet och ingredienserna för ett mer attraktivt läraryrke ligger i era händer. 

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 5 februari 2021 kl 05:05
Uppdaterad: 19 februari 2021 kl 09:59

Skribent

Åsa Fahlén
ordförande Lärarnas Riksförbund