Debatt
Arbetsförmedlingen
8 maj 2017 kl 15:44

Denna artikel publicerades för 4 år sedan

LO: ”Privata experiment ger inte jobb åt fler”

Tidigare experiment, som misslyckandet med privata etableringslotsar, och det faktum att forskningen inte ger belägg för att privata aktörer skulle vara bättre på att matcha arbetslösa till arbete än Arbetsförmedlingen borde vara tillräckliga argument för att slopa förslaget om att privatisera myndigheten, skriver LO. 

Det här är en opinionstext

Så sent som häromdagen meddelade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson att den pågående Arbetsmarknadsutredningen får flera nya uppdrag kopplade till Arbetsförmedlingen. Det är bra att regeringen lägger fram konkreta förslag på hur verksamheten ska förbättras. Däremot är det oroväckande att de borgerliga partierna, ivrigt påhejade av Svenskt Näringsliv och Almega, allt mer högljutt driver linjen att Arbetsförmedlingen bör privatiseras.

Den nyliberala idén om att ökad konkurrens ska leda till mer effektivitet och högre kvalitet känns väl igen. Inom bland annat skolområdet ser vi hur friskolereformen har spätt på skillnaderna mellan skolor och ökat segregationen, vilket lett till urholkad likvärdighet.

Mycket lite talar för att det skulle gå bättre med en privatiserad arbetsmarknadspolitik, där privata aktörer är tänkta att ”specialisera sig till klientgrupper”. Högst troligt skulle det innebära att olika aktörerna tävlar om de mest lönsamma klienterna och att arbetssökande i stor utsträckning pressas till snabb matchning mot jobb med lägre kvalifikationer. De som behöver mer stöd och insatser för att kunna matchas mot arbete riskerar därmed att förfördelas i konkurrensen om jobb när mer resursstarka arbetslösa trycks nedåt i kravhierarkin på arbetsmarknaden.

Att Arbetsförmedlingen brottas med problem som behöver lösas är uppenbart. Myndigheten behöver reformeras och i vissa delar regionaliseras för att bättre möta de olika behov av arbetskraft som finns i olika delar av landet. Samarbetet med arbetsmarknadens parter behöver av samma skäl både intensifieras och regionaliseras. 

Fler arbetssökande behöver också ta del av utbildningsinsatser. LO föreslår till exempel utbildningsjobb – där en person får lön för de timmar hen arbetar och studielön för timmarna i skolbänken. Vi är övertygade om att en stärkt Arbetsförmedling med fokus på regional samverkan och ökad kännedom om de lokala behoven av kompetens och arbetskraft, samt fler utbildningsmöjligheter är vägen framåt om matchningen ska förbättras.

En sammanhållen Arbetsförmedling är också central för att värna den generella välfärden, där individer med olika förutsättningar och behov ryms under samma tak och erbjuds likvärdig, men individanpassad, hjälp på arbetsmarknaden. Helheten runt individen är viktig, inte minst mötet mellan den arbetslöse och arbetsförmedlaren.

Företrädare för privatiseringsförslaget talar helst tyst om att ett privatiserat system skulle innebära tids- och kostnadskrävande kontroller av de privata aktörernas verksamheter och aktiviteter. För skattebetalarna skulle prislappen bli hög och risken för oegentligheter stor. Tidigare experiment med arbetsmarknadspolitiken, som misslyckandet med privata etableringslotsar, och det faktum att forskningen inte ger belägg för att privata aktörer skulle vara bättre på att matcha arbetslösa till arbete än Arbetsförmedlingen borde vara tillräckliga argument för att slopa förslaget.

Arbetsmarknadspolitiken bygger på ett komplext och sammanflätat system bestående av utbildning, matchning, olika program och övervakning av regler och villkor för ersättning.

Matchningsproblematiken löser man inte genom privatisering. I stället krävs en ambitiös och sammanhållen arbetsmarknadspolitik med effektiva anställningsstöd, stärkt vägledning, fler utbildningsinsatser och mer flexibilitet. Så rustar vi bäst de arbetssökande för samtidens och framtidens arbetsmarknad.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 8 maj 2017 kl 15:44
Uppdaterad: 11 maj 2017 kl 15:14

Skribenter

Therese Guovelin
förste vice ordförande LO
Adnan Habibija
arbetsmarknadspolitisk utredare LO