Debatt
Livsmedel
20 oktober 2015 kl 13:56

Denna artikel publicerades för 5 år sedan

”Livsmedelsverkets kritik anmärkningsvärd”

Kritiken från Livsmedelsverkets företrädare om att kommunerna ensamt ansvarar för bristerna i livsmedelskontrollen är både felaktig och anmärkningsvärd.

Det här är en opinionstext

Håkan Sörman
vd Sveriges Kommuner och Landsting

REPLIK. Livsmedelsverkets generaldirektör skriver i en debattartikel i Dagens Samhälle att förtroendet för maten är hotat.

Det stämmer att en del kommuner inte fullgör sina kontrolluppdrag. I dessa fall behöver kommunerna vidta åtgärder snarast. Men det är fel att peka ut alla kommuner. 

Dessutom visar studier från såväl EU, Riksrevisionen som Statskontoret att det finns brister i hela kontrollkedjan – alltså även i de kontroller som staten utför.

Som exempel klarar inte länsstyrelserna att besöka ens en procent av objekten i primärproduktionen, där bland annat djuruppfödning och mjölkproduktion ingår.

Även Livsmedelsverket kritiseras för brister i den kontroll man själv bedriver. Myndigheten får också kritik för bristande ledning, uppföljning och utveckling av den svenska livsmedelskontrollen och inte minst för att man inte agerat mer kraftfullt mot konstaterade brister i kontrollkedjan.

Det är också anmärkningsvärt att Livsmedelsverket i sin debattartikel skuldbelägger kommunerna för problemen i nötköttsexporten. Myndighetens företrädare borde snarare vara självkritiska, då Livsmedelsverket ansvarar för en stor del av kontrollen på köttanläggningar. 

Såväl stat som kommun måste hantera sina uppdrag i livsmedelskontrollen bättre. Det behövs mer samarbete mellan kommunerna, men också mellan stat och kommun. 

SKL ser positivt på den ökade samverkan som Livsmedelsverket förespråkar. Men myndighetens debattartikel är inget bra bidrag i detta fortsatta samarbete.  

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 20 oktober 2015 kl 13:56
Uppdaterad: 20 oktober 2015 kl 14:04

Skribent

Håkan Sörman
vd Sveriges Kommuner och Landsting