Debatt
Förstatligande av skolan
18 februari 2021 kl 09:02

LF: Även liberala politiker sparar på skolan

Väljer Liberalerna att helt eller delvis blunda för nuvarande underfinansiering av skolan så är de på fel spår. I kommunerna är det inte sällan liberala politiker som medverkar till besparingar och nedskärningar. Här har Haddad en rejäl hemläxa att göra i sitt eget parti, slutreplikerar Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Det här är en opinionstext

Johanna Jaara Åstrand
förbundsordförande Lärarförbundet

Roger Haddad (L) verkar tro att Lärarförbundets krav på ett statligt huvudansvar för skola och utbildning endast avser finansieringsansvaret. Så är det inte.

Finansieringen är visserligen ett grundfundament, men det är alldeles riktigt som Haddad skriver att det behövs statligt ansvar för mer än så – bland annat styrning och ledning, likvärdighet och kompetensförsörjning. Allt detta är Liberalerna och Lärarförbundet helt eniga om. Det är också möjligt att de förändringar av ansvar och roller som behöver komma till stånd inbegriper en förflyttning av huvudmannaskapet från kommunerna till staten.

Läs också ursprungsinlägget i detta replikskifte

Lärarförbundet har välkomnat den utredning av saken som Liberalerna förtjänstfullt drivit igenom. Det vi varit kritiska till är att tillsättandet drog ut så långt på tiden från det att Januariavtalet ingicks. Så det finns knappast någon anledning för Haddad att polemisera mot Lärarförbundet i denna fråga.

Om Liberalerna med trovärdighet ska kunna göra anspråk på att vara ett skolparti måste nog partiet stärka sin omvärldsbevakning och se till att orientera sig bättre i skoldebatten. Det finns heller ingen anledning att tona ned finansieringsfrågan. Den är avgörande för framtiden, både för läraryrket och för svenskt utbildningsväsende. 

Väljer Liberalerna att helt eller delvis blunda för nuvarande underfinansiering så är de på fel spår. I kommunerna är det inte sällan liberala politiker som medverkar till besparingar och nedskärningar. Här har Haddad en rejäl hemläxa att göra i sitt eget parti.

Ett statligt samlat sektorsanslag – som ersätter dagens kaos i form av ett myller av riktade statsbidrag – är i själva verket en viktig pusselbit i det som behöver ske. Haddads utfall mot ett sektorsanslag kan inte tolkas på annat sätt än att Liberalerna motsätter sig detta. Måtte Liberalerna inte sitta fast i de tankar som vägledde partiet när de under åtta år innehade posten som utbildningsminister. Svensk skola nådde då plötsligt dittills oanade rekordnivåer i antal riktade statsbidrag på skolans område.

Staten måste ta huvudansvaret för skolan. Det finns många faktorer som talar för det, men de två främsta är finansieringen och likvärdigheten. Där är vi ju i grunden överens, Roger Haddad.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.