Debatt
Arbetsförmedlingen
4 mars 2020 kl 12:41

Denna artikel publicerades för ett år sedan

Låt oss bli pilotkommun för en kommunal arbetsförmedling!

Vi är öppna för att bli en pilotkommun för ett nytt arbetssätt där kommunen får ansvara för den lokala arbetsmarknadspolitiken, skriver Erik Lövgren (S), kso i Ånge. 

Det här är en opinionstext

Erik Lövgren
kommunstyrelsens ordförande Ånge (S)

I Ånge kommun har vi länge haft ett mycket gott samarbete med Arbetsförmedlingen. I en landsbygdskommun som drabbats hårt av både företags och statliga myndigheters rationaliseringar, och som tagit ett stort ansvar inom migrationspolitiken, har det goda samarbetet gett positiva effekter. Vi har kunnat erbjuda arbetstillfällen och praktikplatser samt bidra med kunskap om lokala förhållanden och utvecklingsplaner inom angränsade områden såsom socialtjänst och utbildning.

Allt detta kunde Arbetsförmedlingen dra nytta av för att realisera sitt uppdrag. Det ömsesidiga samspelet återspeglas i fortfarande låga arbetslöshetssiffror. Gemensamma krafttag kring ungdomsarbetslöshet och nyanländas utanförskap är två bra exempel. Tillsammans kunde vi vända från att ha en av regionens högsta arbetslöshetssiffror i åldern 18–24 år – till att ha den lägsta.

I Medelpad kommer det att finnas ett arbetsförmedlingskontor i Sundsvall, beläget 10 mil från Ånge. Restid med buss cirka 1h 40 min enkel väg, med tåg 1 h 20 min. Lägg därtill att från Ånge och västerut sträcker sig kommunen drygt 6 mil, med begränsad tillgång till kollektivtrafik.

Digitalisering ska bejakas och är en modell som passar många, men definitivt inte alla i den målgrupp som står längst från arbetsmarknaden. Många saknar digitala lösningar eller kunskap om hur man kan använda de vägar som finns. Detta är redan en stor del av kommunens service – att hjälpa människor att komma i kontakt med Arbetsförmedlingens digitala lösningar.

Kommunen har kunskap om målgruppen, vi har också kompetens att vara handledare ”på resan” till egen hållbar försörjning. Vi har idag tillgång till begränsade kommunala medel så vi inte kan rusta alla. Med utökade medel och en effektiv myndighetssamverkan med Arbetsförmedlingen vet vi att vi verkligen kan påskynda övergången till arbete. Den ovisshet vi nu lever i beskrivs väl av SKR:s Vd Staffan Isling ”Jag blir bekymrad, och provocerad, över en verklighet där arbetssökande och nyanlända inte får de insatser och det stöd de behöver”. 

Vi är öppna för att bli en pilotkommun för ett nytt arbetssätt där kommunen får ansvara för den lokala arbetsmarknadspolitiken. Ett arbetssätt som senare kan ligga till grund för den långsammare lagstiftningsprocessen. Genom våra inventeringar vet vi var jobben finns och vilka utbildningsinsatser som behövs för att möta nutida och framtida kompetensbehov. I Ånge är vi beredda att ge våra innevånare den service de har rätt till. Ge oss chansen och låt oss bli en pilotkommun!

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 4 mars 2020 kl 12:41
Uppdaterad: 5 mars 2020 kl 11:30

Skribent

Erik Lövgren
kommunstyrelsens ordförande Ånge (S)