Debatt
Sociala investeringar
8 oktober 2014 kl 05:31

Denna artikel publicerades för 6 år sedan

Fackförbund, gör nytta och låna ut era pengar!

De tio största svenska fackförbunden har kapitaltillgångar på över 20 miljarder kronor, men få investerar proaktivt för att stödja hållbar utveckling. Nu uppmanar Naturvetarna och Oikocredit de svenska fackförbunden att låta kapitalet verka för att skapa hållbar småskalig företagsverksamhet i utvecklingsländer.

Det här är en opinionstext

De tio största svenska fackförbunden är starka. Enligt en kartläggning som Dagens Industri gjorde i juni 2013 har dessa fackförbund sammanlagt över 20 miljarder kronor placerade i aktier, fonder och obligationer. Främst rör det sig om konfliktfonder som kan användas vid strejk och andra stridsåtgärder.

Många fackförbund har policys som säger att allt kapital ska vara ansvarsfullt placerat. Trots det är ofta kortsiktig vinstmaximering avgörande när placeringar görs. ”Vi jagar kortsiktiga höga avkastningar för att visa våra medlemmar att det går bra och då faller den etiska placeringen bort”, sa LO:s tidigare ordförande Wanja Lundby Wedin i en intervju vid World Day for Decent Work 2010. 

Fackförbunden undviker att investera i direkt skadlig verksamhet, men det går att göra mer för att få investeringarna att bli ansvarsfulla. Vad som krävs är aktiva beslut om att investera kapital i projekt som har en positiv inverkan på den sociala och miljömässigt hållbara utvecklingen runt om i världen. Det finns i dag investeringsalternativ som på ett hållbart sätt skapar entreprenörer och småskalig företagsverksamhet i utvecklingsländer. Detta innebär dessutom riskspridning och stabil långsiktig avkastning. Något som är en viktigt i tider av finansiell oro och osäkerhet.

Skillnaden som det investerade kapitalet gör medan det stabilt förräntas är stor. Ett exempel är det lån som Hamida Majomo i Tanzania fick från Oikocredit för att driva ett återvinningsföretag. Hon lånade motsvarande 3 600 svenska kronor för att hyra en lagerlokal och köpa in säckar till sitt företag. Lånet är nu återbetalat och hon har kunnat anställa ytterligare tre kvinnor som varje vecka samlar in cirka 1 500 kilo plast som Hamida säljer till återvinningsindustrin. Ett lån på 3 600 kronor har alltså varit avgörande för att skapa fyra arbetstillfällen och har dessutom direkt positiv inverkan på miljön. 

Hamida Majomo är bara ett exempel på den nytta som proaktiva och ansvarsfulla investeringar kan göra. Enligt intresseorganisationen Eurosif (European Sustainable Investment Forum) är påverkansinvesteringar (Impact Investments) en allt snabbare växande strategi bland europeiska investerare. Påverkansinvesteringar är investeringar i företag, organisationer och fonder med avsikten att skapa sociala och miljömässiga effekter tillsammans med ekonomisk avkastning. Intresset för den här typen av investeringar växer snabbt hos både institutionella investerare och privatpersoner och enligt Eurosif är det den mest uppmärksammade investeringsformen just nu. I Sverige kan man se ett ökat intresse från finansiella institutioner som planerar utöka sina erbjudanden men få alternativ har ännu nått marknaden. 

Sacoförbundet Naturvetarna tog nyligen beslutet att proaktivt investera 5 procent av förbundets värdepappersinnehav i socialt och miljömässigt hållbara projekt i utvecklingsländer. För Naturvetarna som organiserar många professioner som arbetar med hållbarhetsfrågor var detta ett självklart steg. Den naturvetenskapliga kompetensen hos förbundets medlemmar gör att många har professionella insikter i dessa frågor. Även om Naturvetarna förvaltar långt minde kapital än de stora fackförbunden är det viktigt att gå före och ta ansvar.

Samtidigt som kapitalet gör gott får investerarna ränta på sitt kapital. Oikocredits investerare har fått en avkastning om 2 procent om året, vilket exempelvis kan jämföras med riksgäldens rörliga sparränta som legat under 2 procent de senaste två åren. Vi är övertygade om att det är möjligt för fackförbund att genom sina kapitalplaceringar ta ett aktivt socialt ansvar och främja en positiv samhällsutveckling. Detta samtidigt som medlemmarnas pengar förvaltas väl med både finansiell och social avkastning. En sådan möjlighet vill vi att alla fackförbund ska ta tillvara. 

Om de tio största svenska fackförbunden bara investerade 0,5 procent av de 20 miljarder kronor man disponerar socialt och miljömässigt hållbart skulle det innebära minst 100 miljoner kronor i utlånade medel till viktiga projekt i utvecklingsländer. Räknar vi in alla fackförbund kan beloppet ökas ytterligare. På så sätt skulle konfliktfonderna göra ännu mer nytta. 

Så vad säger ni – fackförbunden inom Saco, TCO och LO – antar ni utmaningen?

FotnotOikocredit är en internationell finansinstitution som erbjuder företag, organisationer och privatpersoner att placera sina pengar i socialt hållbar småskalig företagsverksamhet och kooperation runt om i världen. Genom institutionen investeras motsvarande 5,4 miljarder kronor i mer än 800 projekt som når 28 miljoner människor varav 85 procent är kvinnor.
Naturvetarna är ett fackförbund som organiserar akademiker inom naturvetenskap.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 8 oktober 2014 kl 05:31
Uppdaterad: 7 februari 2020 kl 10:32

Skribenter

Cecilia Näsman
vd Oikocredit Sverige
Andreas Englund
styrelseledamot och ordförande för Naturvetarnas kommitté för etisk kapitalförvaltning