Debatt
Hemsjukvård
26 mars 2018 kl 05:30

Denna artikel publicerades för 2 år sedan

Låt kommunerna ta över ansvaret för hemsjukvården

De sköraste patienterna i Stockholms län får vänta än längre på en bättre fungerande vårdprocess eftersom landstinget och kommunerna ännu inte har lyckats enas om de praktiska och ekonomiska förutsättningarna. Att låta politisk prestige, revirtänk eller millimeterrättvisa fälla en reform som skulle förbättra vården av länets sjukaste är ovärdigt.

Det här är en opinionstext

Nyligen strandade samtal om överföring hemsjukvården från landstingen till kommunerna i Stockholms län. Igen, ska sägas för det är inte mer än ett par år sedan som det senast skedde.

I hela övriga landet har reformen redan genomförts och fungerar på många håll bra. Det innebär att de sköraste patienterna i Stockholms län nu får vänta ytterligare för en bättre fungerande vårdprocess på grund av att landstinget och kommunerna inte lyckas enas om de praktiska och ekonomiska förutsättningarna. Det är inte respektfullt mot länets sjuka.

Ett kommunalt ansvar för hemsjukvården skulle innebära att kommunen ansvarar för merparten av de vård- och omsorgsinsatser som idag utförs av landstinget i hemmet. Det finns många fördelar med att en större del av vårdinsatserna utförs av en och samma organisation, istället för att dela upp dessa insatser mellan kommunerna och landstinget.

Med dagens system kan en undersköterska från landstinget möta en undersköterska från den kommunala hemtjänsten i dörren hos en patient. Den ena har gjort morgonbestyren i hemtjänstens regi och den andra ska ge medicin inom ramen för landstingets uppdrag - detta trots att båda har samma reella och formella kompetens. Det är orimligt.

Uppenbara samordningsfördelar uteblir för att landstinget och kommunerna inte kan enas om vägen framåt. För patienten skulle en kommunaliserad hemsjukvård öka kontinuiteten i vårdprocessen och samtidigt leda till färre besök från olika personer i hemmet. Att ha samma personal som återkommer regelbundet skapar en tryggare vårdprocess för patienten.

Det är därför beklagligt att Stockholms län inte heller denna gång kunde komma överens om förutsättningarna för att överföra ansvaret för hemsjukvården från Stockholms läns landsting till länets 26 kommuner.

Vi kristdemokrater har länge varit drivande för att ansvaret för hemsjukvården ska överföras till kommunerna. Det finns inget egenvärde i att behålla det system som vi har idag, tvärtom – med dagens system finns en risk att patienterna hamnar mellan stolarna när flera organisationer har i uppgift att vårda en och samma patient.

Trots att det framstår som om det är omöjligt för Stockholms läns landsting och länets kommuner att komma överens om hemsjukvården behöver så inte vara fallet. Exakt hur skatteväxlingen ska lösas och hur andra ansvarsområden ska fördelas är viktigt. Det är också viktigt att fokusera på de problem och svårigheter som har dykt upp i processen.

Med tanke på att Stockholms län är sist ut i processen att kommunalisera hemsjukvården finns det dock många andra kommuner och landsting runt om i riket att lära sig av. De frågetecken som har dykt upp i denna process har uppenbarligen kunnat lösas på andra håll i landet.

Då processen avbröts före den kom till behandling i kommunerna har vi inte tagit del av förslaget som nu förkastats. Med tanke på att processen har strandat tidigare framstår det tyvärr som om det närmast finns en motvilja mot att kommunalisera hemsjukvården. Att låta politisk prestige, revirtänk eller millimeterrättvisa fälla en reform som skulle förbättra vården av länets sjukaste är ovärdigt.

När det kommer till vård är det patienternas trygghet och säkerhet som ska stå i centrum. Vi kristdemokrater kommer att fortsätta arbeta för att Stockholms län slutligen ska kommunalisera sin hemsjukvård. Det har patienterna mycket att vinna på.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.