Debatt
Sociala medier
21 november 2017 kl 05:00

Denna artikel publicerades för 3 år sedan

”Låt inte populisterna kapa debatten”

Den politiska debatten på nätet präglas av personangrepp och medvetna missförstånd. Vi får inte låta det offentliga samtalet kapas av kunskapsfientliga populister, skriver samtliga ordförande inom Sacofederationen i ett gemensamt upprop.

Det här är en opinionstext

Sociala medier är en oerhört stark kraft för att väcka och kanalisera engagemang. Ofta görs det med goda intentioner. Ett aktuellt exempel är initiativet #metoo och den efterföljande debatten om sexuella trakasserier på våra arbetsplatser. Andra aktörer har mindre lovvärda syften. De drivs i stället av en alarmistisk agenda där de använder sociala medier för att sprida sina budskap.

Resultatet är ett flockbeteende utan tid för eftertanke.

Dåtidens agitatorer delade ut flygblad, dagens startar en webbsida och sprider sina budskap via Twitterbotar eller riktade annonser på Facebook.

Saco är akademikernas organisation. Vi är närmare 700 000 medlemmar som vet värdet av ett kritiskt förhållningssätt och vikten av att förhålla sig till fakta och forskning, i arbetslivet såväl som i vardagen. När vi tar del av diskussionerna på nätet ser vi något annat.

Vi ser framväxten av ett samhälle som tycks ha glömt bort värdet av kunskap. Som prioriterar åsikter framför fakta och som sätter känslor på piedestal. Den 23-24 november samlas Sacofederationen för kongress. Tillsammans med bland andra statsminister Stefan Löfven och Moderaternas partiledare Ulf Kristersson kommer vi att diskutera vilka vägval Sverige bör ta för att stärka oss som kunskapsnation. Men vi kommer också att diskutera det rådande debattklimatet.

Som representanter för Sveriges akademiker är vi oroliga för hur olika aktörer använder statistik för att gynna den egna argumentationen snarare än att lyfta fram en riktig bild av sakernas tillstånd. Vi ser också hur debattörer försöker förminska sina motståndare på Twitter och andra forum med argument som hämtade ur en lärobok om härskarteknik. Det är ett beteende som är destruktivt, fördummande och som bäddar för ökad polarisering och populism.

Att debattera och presentera sina argument är själva livsluften i en demokrati. Men det måste ske utifrån fakta och med det allmännas bästa för ögonen. Svenska folket förtjänar ett offentligt samtal som grundar sig i en korrekt återgivning av verkligheten. Ett samtal som tar avstamp i en ömsesidig respekt för motståndaren och som inte underskattar medborgarnas intelligens.

Att vara akademiker innebär att söka sanningen genom opartiskhet och intellektuellt mod. Att genom öppenhet och nyfikenhet bidra till ökad förståelse och kunskap. Det är ett rättesnöre som fler borde ta efter. På andra sidan Atlanten kan vi se resultatet av en skrupelfri populism som agerat i symbios med det nya mediesamhället. Det får inte hända här.

Vår uppmaning till alla som deltar i den politiska debatten är därför: besinna dig. Tänk efter före du skriver, delar eller gillar innehåll på nätet. Ta reda på fakta och sluta att medvetet missförstå dina motståndare. Tillämpa generositetsprincipen och bemöt i stället motståndarens bästa argument. Fakta har betydelse. I fikarummet, på Facebook och i riksdagen.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.