Debatt
Vinstförbud
25 maj 2018 kl 09:49

Denna artikel publicerades för 3 år sedan

Låt er inte regisseras av Jonas Sjöstedt, MP!

Miljöpartiet borde se till att skapa politiska förutsättningar för förbättring istället för att lägga en våt filt som hindrar all utveckling, skriver Svenskt näringsliv. 

Det här är en opinionstext

Regeringens förslag om vinstförbud för fristående skolor ser ut at falla i riksdagen. Och det är valår. Ett alldeles utmärkt tillfälle för Miljöpartiet att skaffa sig en egen friskolepolitik som inte har regisserats av Vänsterpartiet (Jonas Sjöstedt) och Socialdemokraterna (Ardalan Shekarabi).

Istället för att genomföra ett generellt vinstförbud som slår mot alla friskolor och antingen tvingar dem att lägga ned eller tvingar dem att sluta utvecklas finns det mängder med reformer som behövs för att förbättra och utveckla svensk skola.

  • Underlätta för bra skolor att växa.

Se till att fler elever kan få sitt förstahandsval genom att underlätta och uppmuntra bra skolor att växa. Skolinspektionen bör få i uppdrag att identifiera de skolor som fungerar bäst och skapa förutsättningar för dem att ta emot fler elever.

  • Förbättra resurstilldelningen

Olika skolor har olika förutsättningar och elevunderlaget ser olika ut. Se till att skolorna har rätt förutsättningar för att ge alla elever en bra utbildning genom att se över och förbättra resurstilldelningen utifrån socioekonomiska faktorer. Det räcker inte bara med extra ekonomiska resurser utan det gäller att se till att det finns kapacitet, organisation och ledarskap att hantera resurserna på rätt sätt.

  • Gör Skolvalet obligatoriskt.

Se till att information kring skolors kvalitet och resultat finns lätt tillgängligt för elever och föräldrar. Genom att införa ett obligatoriskt skolval kommer kunskap och information om skolvalet alla föräldrar och elever till del.

  • Lägg ner skolor som inte fungerar.

Oavsett huvudman är det ett problem med skolor som inte fungerar och där eleverna inte ges möjlighet att nå kunskapskraven och rustas för framtida jobb och studier. I slutändan är det alltid enskilda elever som inte får den utbildning de har rätt till som drabbas värst. Ge Skolinspektionen bättre och tydligare verktyg för att antingen sätta in kraftfulla insatser eller lägga ner skolan.

Vi ser stora investeringsbehov de kommande åren. Idag går nästan 250 000 elever i fristående grund- och gymnasieskolor. Nästan var femte elev går i en friskola sett till hela riket, och ännu högre andel i stora kommuner. Om andelen elever i friskolor antas vara konstant kommer det behövas 68 000 nya friskoleplatser i hela riket 2025. Det är osannolikt att kommunerna skulle klara av att hantera det stora tillskottet av nuvarande och framtida elever.

Skolan är också ett av de samhällsområden som är störst behov av innovationer, utveckling och investeringar. Miljöpartiet borde se till att skapa politiska förutsättningar för förbättring istället för att lägga en våt filt som hindrar all utveckling.

Miljöpartiet i Riksdagen borde lyssna på sina kollegor ute i landet. I augusti förra året skrev åtta representanter från Miljöpartiet i kommuner och landsting att Reepaluutredningens utredningens förslag i grund och botten är feltänkt och att förslaget om vinsttak bör skrotas.

Så istället för att lägga all tid på att försvåra och förhindra för välfungerande och bra skolor, stora som små, använd kongressen i helgen för att arbeta fram en politik som utvecklar och förbättrar svensk skola!

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 25 maj 2018 kl 09:49
Uppdaterad: 25 maj 2018 kl 09:58

Skribenter

Tobias Krantz
chef utbildning forskning och innovation, Svenskt Näringsliv
Johan Olsson
utbildningspolitisk expert, Svenskt Näringsliv