Debatt
Arbete
8 mars 2017 kl 13:53

Denna artikel publicerades för 4 år sedan

”Låt Arbetsförmedlingen vara arbetsförmedling”

Indraget stöd och mer kontroll av individerna är alltså medicinen för att få fler i jobb? Här kommer ju det ideologiska tänkandet fram. Kontroll och bestraffning är inte rätt väg för Arbetsförmedlingen. Har Lundgaard blandat ihop AF med polisen?

Det här är en opinionstext

Per-Åke Persson
anställd på Arbetsförmedlingen i 37 år varav 23 år som chef

Replik. Arbetsförmedlaren Mads Lundgaard framför i sin artikel en rad argument om hur och varför Arbetsförmedlingen skall förändras. Alla organisationer kan förbättras, så också Arbetsförmedlingen. Men jag håller inte med Lundgaard i hans förslag om förändringar. Jag är inte retoriskt skolad men tror att man kommer ganska långt med att tala om hur det verkligen förhåller sig.

”Arbetsförmedlingen har lärt sig av de misslyckade satsningarna med lotsar” skriver Lundgaard. Etableringslotsarna infördes av alliansregeringen som en del av etableringsreformen. Även om Arbetsförmedlingen har lärt sig av detta så verkar det inte som om politiken lärt sig något av detta. Samma medicin i ny förpackning.

Högre krav på de arbetslösa och en ”bortre parantes i aktivitetsstöden” är ett annat förslag. Denna fråga var uppe till diskussion redan vid valet 2006. Då nöjde man sig med att införa en bortre parantes i sjukförsäkringen. Detta fick till följd att en massa sjuka människor tvingades till arbetsförmedlingen för att stå till arbetsmarknadens förfogande. Människor som själva, deras läkare, försäkringskassan och arbetsförmedlingen såg som sjuka, helt enkelt för att det var just vad de var. Människor blir inte friska av politiska beslut. Det kommer att fungera likadant med en bortre parantes i a-kassan/aktivitetsstöden. Man får inget jobb för att a-kassan dras in. Däremot så får kommunerna en ökad kostnad för försörjningsstöd vilket kommer att utarma vård, omsorg och skolor.

Säkerställ kontrollfunktionen av de arbetssökande är ett annat förslag. Indraget stöd och mer kontroll av individerna är alltså medicinen för att få fler i jobb? Här kommer ju det ideologiska tänkandet fram. Kontroll och bestraffning är inte rätt väg. Har skribenten blandat ihop AF med Polisen?

Utspelet om höjd kompetens ser jag som ett totalangrepp på Lundgaards arbetskamrater som framställs som inkompetenta. Vi har idag ett utbildningskrav på 180 högskolepoäng. Detta går givetvis inte att höja ytterligare. Att omsättningen ökar visar tydligt på den goda arbetsmarknad vi har idag och förmedlare går vidare till yrken och utmaningar som de i grunden är utbildade för och där lönen är högre.

Det visar också att de kontrolluppgifter som idag ligger på AF är alldeles för tidskrävande och borde minskas. Dessa uppgifter skapar stress och orimlig arbetsbörda. Det vet jag genom otaliga personal/utvecklingssamtal. Jag har aldrig träffat på någon som sökt sig till AF för att man vill kontrollera människor i en utsatt situation.

Däremot håller jag helt med om att lönen borde höjas. Mina övriga förslag är enkla:

  • A-kassan fattar idag beslut om a-kassan och eventuella sanktioner. Låt dem då också ha kontrollfunktionen.
  • Låt Arbetsförmedlingen vara en arbetsförmedling utan en massa sidouppdrag. Vi är bäst rustade för detta med vår rikstäckande organisation med god lokalkännedom och ett högt förtroende hos våra arbetsgivarkunder.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 8 mars 2017 kl 13:53
Uppdaterad: 8 mars 2017 kl 14:02

Skribent

Per-Åke Persson
anställd på Arbetsförmedlingen i 37 år varav 23 år som chef