Debatt
Arbete
22 december 2016 kl 10:17

Denna artikel publicerades för 3 år sedan

Las måste upprätthållas även efter hyvlingsdomen

Las är som de flesta lagar en avvägning mellan olika intressen – i las fall samhällets, arbetsgivares och arbetstagares. Det sätt som las nu har börjat användas på för att hyvla arbetstid var inte något som lagstiftaren hade förutsett.

Det här är en opinionstext

REPLIK Fler blir av med jobbet om las ändras skriver Svenskt Näringsliv i en replik. 

När det är frågan om arbetsbristsituationer är avsikten att de ske utifrån förutsebara och objektiva kriterier, som ålder eller anställningstid. Detta för att garantera rättssäkerheten och underlätta omställning på arbetsmarknaden. Arbetstagare som förlorat sitt jobb på grund av arbetsbrist har haft förhållandevis lätt att få ett nytt arbete.  

Det sätt som hyvling numera i allt högre omfattning används innebär att arbetsgivaren utan hänsyn till några objektiva kriterier kan omplacera anställda till det arbete de redan har men på en lägre anställningsgrad utan någon omställningstid.

Det LO vill är att det i arbetsbristsituationer ska krävas att omplaceringarna görs enligt turordningsreglerna. Vidare att de anställda ska få en omställningstid som är lika med deras uppsägningstid, innan den lägre anställningsgraden och därmed den lägre inkomsten träder i kraft. 

Det vore en rimlig intresseavvägning eftersom arbetsgivaren ensidigt bestämmer om arbetsbrist föreligger och hur arbetet ska organiseras (låt vara efter MBL-förhandlingar).

A-kassan och omställningsförsäkringarna är inte anpassade för de som blivit deltidsarbetslösa. Det finns redan idag en stor mängd deltidsanställda som vill arbeta mer. Om arbetet i allt högre omfattning börjar organiseras som deltidsarbete för att hålla nere arbetsgivarnas kostnader kommer en allt större del av de som har arbete inte att kunna försörja sig.

Förutsebarhet, rättssäkerhet och en rimlig omställningsperiod har de tillsvidareanställda haft på arbetsmarknaden i kollektivavtal och i las de senaste 70 åren. Det är svårt att förstå varför det skulle vara omöjligt att upprätthålla 2016.  

-----

Läs repliken på ovan: LO förstärker arbetsmarknadens klyftor

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 22 december 2016 kl 10:17
Uppdaterad: 28 december 2016 kl 15:23

Skribent