Extremism

”Lägg kraften på arbetet mot extremism”

Vi sprider inga myter om gräddfiler för återvändare, som socialborgarrådet påstår. Det viktiga för oss är att få slut på käbblet och i stället se till att få fram relevanta verktyg och metoder mot radikalisering och våldsbejakande extremism.

REPLIK Socialborgarrådet (MP) Åsa Lindhagen riktar i sin replik på vår debattartikel kritik mot oss för att vi, enligt henne, sprider myter om gräddfiler för återvändare baserat på Lunds lokala handlingsplan mot våldsbejakande extremism. 

Lindhagen har uppenbart inte bemödat sig med att läsa vår artikel ordentligt. Hade hon gjort det hade hon noterat att vi inte en enda gång nämner att Lunds lokala handlingsplan mot våldsbejakande extremism skulle innehålla skrivningar om gräddfiler för IS- krigare. Vi tar helt enkelt inte ens upp frågan. Däremot finns det experter som har uttalat sig om sociala insatser till återvändare  i Sveriges radio, och det är den debatten vi refererar till.  Det är ändå glädjande att Lindhagen instämmer i vårt ställningstagande att rättsliga åtgärder måste till för att bemöta och lagföra människor som begått brott samt att sociala insatser först kan ges efter brottsutredningar och verkställda straff. 

Som ansvarigt borgarråd i Stockholm stad borde dock Lindhagen nu lägga all sin kraft på att få lokala handlingsplaner på plats framför att skriva debattartiklar med påståenden om politiska motståndare som inte är sanna.  

Stockholms stad fattade i våras beslut om en stadsövergripande handlingsplan mot våldsbejakande efter det att Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet kom överens med majoriteten om hur den skulle utformas. En viktig del av överenskommelsen var att det ska tillskapas lokala handlingsplaner ute i stadsdelarna. Vi moderater var oerhört tydliga med att det arbetet måste komma igång omgående då det är av avgörande betydelse att de stadsdelar som har störst problem med radikalisering och våldsbejakande extremism får relevanta verktyg för att kunna arbeta med frågan. 

Än så länge har arbetet inte ens påbörjats i någon stadsdel. Det är ett allvarligt bakslag i Stockholms arbete mot våldsbejakande extremism. 

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Läs hela Dagens Samhälle

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här.