Debatt
Socialtjänsten
12 augusti 2016 kl 13:43

Denna artikel publicerades för 4 år sedan

L: Så får vi socionomerna att stanna inom kommunen

Socialtjänsten runt om i landet går på knäna på grund av hög arbetsbelastning och personalomsättning. Nu krävs ett omtag för att säkra en hög kvalitet i verksamheterna och göra kommunerna till attraktivare arbetsgivare.

Det här är en opinionstext

Socialtjänsten fyller en viktig funktion i varje välfärdssamhälle. Hemlösa, missbrukare och utsatta barn behöver hjälp och stöd. Tyvärr vittnar alltför många socialsekreterare om gigantiska ärendebalanser per anställd. Det här är en problematik som har förvärrats, särskilt under det senaste året, och mycket talar för att det kommer att bli ännu tuffare i framtiden. Det kan leda till att färre nyutexaminerade socionomer väljer att arbeta på någon av landets socialkontor, inte minst i de mest utsatta områdena.

I Södertälje stannade endast en av 24 studenter ur den första årskullen som läste sin socionomutbildning på Campus Telge kvar för arbete i kommunen. Ett annat exempel är Järfälla. Här har arbetsbelastningen lett till att barn och unga placerats i HVB-hem som inte fått den seriösa utredning som skulle ha behövts - vilket lett till missförhållanden för placerade ungdomar. Detta är inte på något vis unikt just för dessa kommuner, vi ser samma tendenser över hela Sverige.

Liberalerna oroas över utvecklingen och efterfrågar ett starkare ledarskap från kommunernas sida, både i egenskap av arbetsgivare och ansvariga för ett av våra tyngsta välfärdsområden. Resignera inte inför utmaningarna utan ställ socialtjänsten på fötter igen. Här kommer fem konkreta förslag som hjälp på vägen:

1) Satsa på spetskompetens. Ett karriärs- och kompetenshöjande system liknande läraryrkets förstelärare med såväl högre utbildning som lön skulle skapa en mer rättssäker socialtjänst. Här kan erfarna socialsekreterare stötta och handleda nyutbildade medarbetare.

2) Prioritera löneökningar för kommunens socialsekreterare – utbildning ska löna sig.

3) Förbättra arbetsmiljön. Genom trygga arbetsförhållanden kan vi öka kontinuiteten, bromsa upp personalomsättningen och få en effektivare myndighetsutövning.

4) Inför traineeprogram. Utveckla ett utslussningsprogram för nyutexaminerade socionomer, som får en handledare att arbeta bredvid det första halvåret. Detta är viktigt för att uppfylla rättssäkerheten och kvaliteten, samtidigt som den nyutexaminerade får en gedigen praktisk erfarenhet av arbetet.

5) Implementera nya forskningsidéer. Socialkontoret bör utveckla ett tätt samarbete med akademin kring forskning och utveckling för att säkerställa att vi ligger i framkant när det gäller nya rön och evidensbaserade behandlingsmetoder. Därmed säkerställer vi att kommunen ständigt granskar och utvärderar sin egen verksamhet.

Svensk socialtjänst står inför ett vägskäl. Ska en hög kvalitet kunna erbjudas både anställda och invånare måste stora förändringar ske snabbt. Ett betydande ansvar för denna förändring ligger hos kommundirektören och socialdirektören i landets 290 kommuner, men ett ännu större ansvar ligger hos oss förtroendevalda. Gör om, gör rätt.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 12 augusti 2016 kl 13:43
Uppdaterad: 12 augusti 2016 kl 13:51

Skribenter

Mats Siljebrand
gruppledare (L) Södertälje
Nikoletta Jozsa
gruppledare (L) Järfälla, socionom
Ninos Maraha
ledamot kommunfullmäktige (L) Södertälje