Debatt
Coronaviruset
21 december 2020 kl 19:05

L: Regeringen behöver göra mer för att hjälpa regionerna

Med hänsyn till den kraftigt ökade smittspridningen samt det ökade antalet patienter som vårdas på sjukhus behövs det fler verktyg i verktygslådan. Regeringen behöver fatta ett antal viktiga beslut och ge besked på ett antal kritiska punkter. Det skriver de ytterst ansvariga sjukvårdspolitikerna i landets tre största regioner: liberalerna Anna Starbrink, Jonas Andersson och Gilbert Tribo.

Det här är en opinionstext

Covid-läget i Sverige är allvarligare än någonsin. Smittspridningen ökar i rekordfart och alltfler patienter vårdas på sjukhus i Skåne, Stockholm och Västra Götaland. Många insatser har gjorts från statligt, regionalt och kommunalt håll för att dämpa smittspridningen.

Det välkomnar vi, i egenskap av ytterst ansvariga sjukvårdspolitiker, i de tre största regionerna i Sverige. Men med hänsyn till den kraftigt ökade smittspridningen samt det ökade antalet patienter som vårdas på sjukhus behövs det fler verktyg i verktygslådan. Regeringen behöver fatta ett antal viktiga beslut och ge besked på ett antal kritiska punkter:

  • Pandemilagstiftningen kan inte vänta till  den 15 mars! När regeringen tilldelades ökade befogenheter i våras var det många medborgare som förväntade sig tuffare restriktioner. Det blev inga kraftigare restriktioner, lagstiftningen nyttjades inte en enda gång och en förlängning av lagstiftningen uteblev. När läget är som allvarligast kan därför lagstiftningen inte vänta till den 15 mars. Vi välkomnar att regeringen efter krav från bland andra Liberalerna nu öppnar för en snabbare beredning av lagstiftningen. Det är nödvändigt för att minska smittspridningen.
  • Regeringen måste täcka corona-kostnaderna – även 2021. Regeringen har lovat att regioner och kommuner ska få full ersättning, krona för krona, för att hantera pandemin. Vi är glada över att regeringen har levererat på det löftet. Men däremot kvarstår en del frågetecken. Snart närmar vi oss ett nytt år och då finns det inga nya besked. Regeringen måste ge garantier till regionerna om att full ersättning för extrakostnader avseende covid-19 gäller även under 2021.
  • Fribeloppet för vårdstuderande måste avskaffas under 2021. Den 30 mars 2020 meddelade regeringen att fribeloppet för vårdstuderande avskaffas under hela året. Det var ett bra besked och som har underlättat situationen för många studenter som har stöttat vården under pandemin. Vi anser, likt regeringen, att studenter som läser till läkare och sjuksköterska ska inte straffas ekonomiskt när de ställer upp för vården. Därför vill vi se att det avskaffas under halvåret 2021.

Vi hoppas innerligen att regeringen kan ge klara och tydliga besked på dessa punkter, för att ge regionerna få bättre och tydligare planeringsförutsättningar för att hantera pandemin. Det handlar om hur vi på bästa sätt kan ge vården rätt förutsättningar, om hur vi kan stödja alla som arbetar i covid-vården, och ge patienterna, deras anhöriga, och alla som bor i Sverige trygga besked om att vi gör allt vi kan för att hejda smittspridningen och hantera pandemin.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 21 december 2020 kl 19:05
Uppdaterad: 21 december 2020 kl 19:00

Skribenter

Anna Starbrink
hälso- och sjukvårdsregionråd (L) Region Stockholm
Jonas Andersson
regionråd (L) ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, Västra Götalandsregionen
Gilbert Tribo
regionråd (L) ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Skåne