Debatt
Studieförbund
13 oktober 2020 kl 14:51

L: Folkbildningen befinner sig i en ny verklighet

Studieförbunden har, om än något yrvaket, agerat på bred front mot fusket. Men väldigt mycket mer behöver ske, inte minst genom att dialogen mellan studieförbunden och det offentliga på samtliga nivåer intensifieras, slutreplikerar Cecilia Elving (L).

Det här är en opinionstext

Cecilia Elving
ordförande (L) kulturnämnden, Region Stockholm

Folkbildningsrörelsen har haft stor betydelse för individens intellektuella frigörelse. Tidigt förstod den att bildning skapar förutsättningar att forma sitt eget liv, inte minst genom deltagande i det demokratiska samtalet. Därför kommer tanken om bildning alltid att vara central för oss liberaler.

Läs också ursprungsinlägget i detta replikskifte

Alltsedan Region Stockholm för snart ett år sedan fick reda på det omfattande bidragsfusket i Järva har en god dialog förts med studieförbunden i frågan. Vi känner självklart till det arbete som har skett för att förebygga, upptäcka och beivra fusk. Vidare vet vi att bidragsfusket i Järvaområdet var olika utbrett och inte rörde alla studieförbund. 

Jag kan förstå att studieförbundens företrädare reagerar när vissa feltolkningar och överdrifter uppkommer i debatten. Men jag vänder mig emot att jag skulle bidra till det. Min artikel tar sikte på de incitament som präglar cirkeltimmarna, utan att vare sig ifrågasätta modellen i sin helhet eller förespråka minskade resurser. Det Region Stockholm kommer att göra är att se över stödet till studieförbunden på distriktsnivå för att se hur vi bättre kan styra mot kvalitet istället för pinnjakt. 

Faktum kvarstår att hela åtta av tio studieförbund var inblandade i det omfattande och systematiska bidragsfusket i Järva. Folkbildningssverige befinner sig i en ny verklighet där man både måste bekämpa  ekonomisk brottslighet och antidemokratiska krafter som driver våldsbejakande extremism. För att säkerställa folkbildningens legitimitet och långsiktighet behöver alla goda krafter hjälpas åt.

Studieförbunden har, om än något yrvaket, agerat på bred front mot fusket. Men väldigt mycket mer behöver ske, inte minst genom att dialogen mellan studieförbunden och det offentliga på samtliga nivåer intensifieras. Det är i ljuset av detta som Region Stockholms agerande ska ses. Vi vill som regional aktör vara en del i den gemensamma kraftsamlingen. Pengar till folkbildning ska gå till bildningsresor – inte till organiserad kriminalitet eller extremism.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 13 oktober 2020 kl 14:51
Uppdaterad: 13 oktober 2020 kl 14:53

Skribent

Cecilia Elving
ordförande (L) kulturnämnden, Region Stockholm