Debatt
Vinster i välfärden
22 november 2016 kl 05:45

Denna artikel publicerades för 4 år sedan

Kvinnornas idéer skapar mångfalden

Om debatten om välfärden enbart förs längs axeln vinstbegränsning eller inte riskerar vi att förlora viktiga värden. Vi vill ha en mer nyanserad debatt som utgår från dem som dominerar välfärdssektorn - kvinnorna - och tar hänsyn till de idéburna företagen.

Det här är en opinionstext

Sedan välfärdsutredningen nyligen presenterades har debatten gått varm. Vänster och höger bråkar om vinsttak eller inte, och så länge vi fastnar där går mycket kunskap förlorad.

Som entreprenörer och feminister vill vi se och föra en mer nyanserad debatt som utgår ifrån de som dominerar välfärdssektorn - kvinnorna - och som tar större hänsyn till den idéburna delen av sektorn. En del som båda sidor av blocken säger sig vilja värna, men ständigt osynliggör.

Det är viktigt att inte skattemedel går till utdelning till storägare, eller att de vinstdrivande verksamheterna ska effektiviseras så till den grad att människor slits ut eller blir av med jobbet. Men så länge debatten förs enbart längs axeln vinstbegränsning så riskerar flera andra viktiga delar att falla bort. Smällarna av debatten - som tog fart efter att mansdominerat riskkapital klampade in i sektorn - får de kvinnor som arbetar och driver företag i olika former i välfärden ta.

Privata och idéburna verksamheter har ofta nyskapande idéer om vård, skola och omsorg som bidrar till en uppskattad mångfald i utbudet av välfärdstjänster. Det är viktigt att värna om denna mångfald, då den dels möjliggör för till exempel äldreboenden särskilt inriktade för hbtq-personer och omsorg på flera språk än svenska, och dels ger utrymme för fler personer med erfarenhet från sektorn att ta makten över sitt liv genom att driva något eget och skapa jobb. Detta stärker kvinnors och utrikes föddas företagande då det framförallt är de som har erfarenheten och de nyskapande idéerna som krävs på området.

I stället för att fokusera på de som lever, arbetar, brukar och agerar inom sektorn har debatten nu vridits upp till att bli ett slagträ i det politiska spelet om vem som har mest att vinna eller förlora på att driva frågan nu och till nästa valrörelse. Välfärden är en alldeles för viktig fråga för det och vi efterlyser i stället mer fokus på följande områden:

  • Genusproblematiken. Kvinnors ägande i bolag är viktigt för att utveckla hållbara företag och ett hållbart samhälle. Kvinnor som driver verksamhet måste kunna göra det under sunda villkor som möjliggör flexibilitet i såväl verksamhetsutveckling som satsningar i god arbetsmiljö eller fortbildning. Kvalitet i välfärden är oerhört viktigt, men regelverk och byråkrati kring kvalitetskrav torde vara lika självklart i de branscher som domineras av männen, i synnerhet de verksamheter som också är kopplade till våra skattepengar.
  • Idéburen verksamhet. Dessa företag som finns med i utredningen, står för en relativt liten del av sektorn jämfört med andra länder. Något som en bred majoritet önskar ändra på. Här styr inget vinstintresse och därför kan det diskuteras om undantag från regelverket i utredningen för att inte belasta sektorn med mer administration och byråkrati. Även kunskapsstöd, statistik och avtalsfrågor har försvunnit från debatten, trots att här finns många av de lösningar som eftersöks och att det är uttalat att ”reglerna ska underlätta för idéburna aktörer att driva verksamhet inom välfärdssektorn”
  • Kapitalförsörjning. I stället för att bråka om att ett vinsttak möjliggör eller omöjliggör att finansiera sin verksamhet och skrämmer riskkapitalister borde debatten lyfta fram konkreta förslag på hur vi kan underlätta för kvinnor och utrikes födda att hitta finansiering. De hårt vinstfokuserade riskkapitalisterna från skatteparadis är knappast de som utgör önskvärda ägare ändå. I stället bör diskuteras hur AP-fondernas direktiv kan skrivas om så att de pengarna används för samhällsnyttiga investeringar. Allmänna arvsfonden för idéburen verksamhet är också ett förslag som borde komma upp på bordet. 

Vi vill med detta debattinlägg lyfta ytterligare dimensioner till diskussionen om välfärdsutredningen och uppmana samtliga aktörer att inte använda denna långa och omfattande utredning som politiskt slagträ utan faktiskt hitta vägar framåt för att förbättra vår välfärd och för de som verkar och arbetar i denna. Vi behöver mångfald och kreativitet för att klara av framtidens utmaningar inom skola, vård och omsorg.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 22 november 2016 kl 05:45
Uppdaterad: 22 november 2016 kl 10:19

Skribenter

Jennifer Råsten
näringspolitisk talesperson Fi
Maria Mattsson Mähl
välfärdsentreprenör och vd för AlphaCE.