Debatt
Arbetsförmedlingen
31 maj 2017 kl 11:07

Denna artikel publicerades för 4 år sedan

”Kvaliteten på upphandlad utbildning kontrolleras”

Vi vänder oss emot Utbildningsföretagens påstående att Arbetsförmedlingen inte upphandlar utbildningar baserat på kvalitet.

Det här är en opinionstext

Petter Carolusson
chef för enheten Externa tjänster, Arbetsförmedlingen

REPLIK Inför varje upphandling av en utbildning görs en grundlig analys för att stämma av behov och förutsättningar på arbetsmarknaden. Denna analys ligger sedan till grund för att bestämma kvalitetskrav och övrigt innehåll i förfrågningsunderlagen.

En utmaning för oss är att en relativ stor del av våra upphandlingar överprövas, vilket tar stora resurser och mycket tid i anspråk. Drygt var tredje upphandling överprövas vid tilldelning medan snittet för all svensk offentlig upphandling under åren 2012-2015 är 8 procent. Däremot avgörs 94 procent av dessa överprövningsmål till arbetsförmedlingens fördel. Problemet med dessa överprövningsprocesser är att de kraftigt försenar arbetsmarknadsutbildningar mot bristyrken.

Att använda pris som utvärderingskriterium minskar riskerna då överprövning av just vår värdering av kvalitet är en av de vanligaste överprövningsgrunderna.

Därtill har vi att hantera statens resurser på ett ansvarsfullt sätt. Att vinna en upphandling genom lägsta pris fråntar samtidigt inte leverantören från de krav på innehåll som alltid ingår oavsett hur utvärderingskriterierna struktureras. Den vinnande leverantören påtar sig ett åtagande i form av att leva upp till det som avtalet fastställer/innehåller.

Vi arbetar därför utifrån en leverantörsuppföljningsmodell, som innebär systematisk uppföljning och kontroll med syfte att utbildningar håller den höga kvalitet som krävs.

En stor del av den grundläggande utbildning som en stor grupp nyanlända behöver ansvarar det reguljära utbildningssystemet för. Vi på Arbetsförmedlingens har därför ett uppdrag att motivera människor med kort utbildning att sätta sig i skolbänken. Ett fungerande samspel och samverkan mellan Arbetsförmedlingen och övriga vuxenutbildningsaktörer är därför viktigt så att vi får ett helhetsgrepp kring utbildnings- och etableringsfrågan.

Arbetsförmedlingen för dessutom löpande samtal med branschorganisationerna Almega, SAUF och ASF-företagen som organiserar många av utbildningsleverantörerna. Mötena ger viktiga diskussioner om förutsättningar och utvecklingsområden hos respektive part för väl fungerande upphandlingar och utbildningar som bidrar till en förbättrad etablering på svensk arbetsmarknad.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 31 maj 2017 kl 11:07
Uppdaterad: 3 augusti 2017 kl 14:17

Skribent

Petter Carolusson
chef för enheten Externa tjänster, Arbetsförmedlingen