Budget 2019 Hela debatten

Kulturskolan behövde inte räddas av regeringen

Lawen Redar (S) påstår att regeringen och stödpartierna har räddat kulturskolan genom vårbudgeten. Sanningen är att det redan i den borgerliga M/KD-budgeten fanns medel för kommunerna att använda till kulturskolan – om kommunerna själva ville, replikerar Lotta Finstorp (M) kulturpolitisk talesperson.

Replik. Regeringen väljer att prioritera bort kultur för barn, så att vuxna i Stockholm ska kunna gå gratis på muséum. Det är bakvänt, rejält bakvänt.

Det är sorgligt att se de förändringar som regeringen gör i kulturbudgeten. Bland annat skär man bort resurser från skapande skola. Det är en populär kulturreform som når alla barn i skolan.

Skapande skola är en arena där barn och professionella kulturarbetare möts. Nu försvårar regeringen detta. Det kan läggas till att skapande skola är obligatorisk verksamhet inom ramen för ordinarie skolverksamhet.

Man skär också bort biblioteksstödet, en reform som bland annat syftar till att främja läsning för barn och unga i socialt utsatt områden. En märklig prioritering, får man ändå säga.

Lawen Redar (S) menar att regeringen och stödpartierna har räddat kulturskolan. Sanningen är att det i den borgerliga M/KD-budgeten fanns medel för kommunerna att använda till kulturskolan – om kommunerna själva ville.

I sak är det helt korrekt som Redar skriver; vi tog bort anslaget till kulturskolan. I stället för de hundra miljoner kronor som 290 kommuner skulle dela på, så tillförde den borgerliga M/KD-budgeten 3,5 miljarder kronor i ett brett statsbidrag.

Kommunerna var fria att använda pengarna till verksamheter som de själva ansåg vara mest angelägna. Hemtjänst, kulturskola eller satsningar på skolan, för att nämna några exempel. Vi menar att politiker på kommunal nivå är bra skickade att fatta beslut om vilken verksamhet som den enskilda kommunen ska ha och bedriva.

I sammanhanget kan det vara värt att påpeka att kulturskolan inte är obligatorisk och lagstadgad verksamhet för kommunerna. Och att det är kommunerna som redan till störst del finansierar kulturskolan.

För en mer tillgänglig kultur vill vi satsa på kultur inom skolans verksamhet men framför allt på att tillgängliggöra kultur för de barn som växer upp i hem utan bokhyllor.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Läs hela Dagens Samhälle

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här.