Debatt
Kulturpolitik
18 september 2019 kl 19:00

Denna artikel publicerades för ett år sedan

Kultureliten väljer att missförstå Wall Street Nacka

Vår muralmålningsfestival Wall Street Nacka har väckt stor uppmärksamhet. Nackaborna verkar älska det nya utomhusgalleri som vi fått. En del inom kultureliten har reagerat negativt och medvetet eller omedvetet missförstått vad vi gör och varför, replikerar Mats Gerdau (M) KSO i Nacka.

Det här är en opinionstext

Mats Gerdau
kommunstyrelsens ordförande (M) Nacka

REPLIK Konstnärernas riksorganisation (KRO) försöker i debattartikeln ”Politiker måste även tåla rebellisk konst” peka ut Nacka kommun som motståndare till både yttrandefrihet och mänskliga rättigheter och menar att de deltagande konstnärerna ska ses som kuvade underhuggare till kommunen. Nacka kommun är förstås ingetdera och inte heller konstnärerna. Att som KRO definiera yttrandefrihet som att vem som helst ska få göra vad den vill på kommunal egendom och på skattebetalarnas bekostnad får anses som en märklig tolkning av yttrandefriheten som jag tror få ställer upp på. Kommunen har på inget sätt begränsat någons yttrandefrihet.

Festivalen Wall Street Nacka kom till för att göra Nacka till en bättre och vackrare kommun att bo, leva och verka i. Grå betong har ersatts av färg och motiv samtidigt som konsten blivit mer tillgänglig för alla. Festivalen påvisar att konst och kultur spelar en viktig roll i samhället genom att få ta plats på centrala och publika platser runtom i kommunen och detta i samarbete med både näringsliv och civilsamhälle.

Syftet har varit öka trivseln och invånarnas välmående genom att förstärka varje enskilds plats egen identitet och i grund och botten göra Nacka vackrare. I Nacka finns det framtidstro och konsten bidrar till att göra Nacka till en attraktivare kommun som helhet.

För att genomföra festivalen på bästa sätt med högsta möjliga kvalitet bjöds konstnärer in från hela världen för att realisera sina visioner för de platser som var utvalda. Intresset var mycket stort i konstnärssfären med över 100 inkomna anmälningar och vi står i dag med 20 otroliga konstverk för alla att ta del av.

Nacka kommun har ett ansvar för den offentliga miljön och att den är trivsam. Vi har också ett ansvar för att näringslivet och civilsamhället som deltagit med platser för konstverken är bekväma med vad som målas på deras väggar. Att därför ha en fastslagen inriktning om vad festivalen syftar till är helt naturligt.

Man måste ju undra om kritikerna inom KRO sett konstverken – här finns stor bredd och hög kvalitet och Nackaborna gillar det. Inget slätstruket eller likriktat. Var glada i stället för gnälliga!

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 18 september 2019 kl 19:00
Uppdaterad: 27 januari 2020 kl 13:17

Skribent

Mats Gerdau
kommunstyrelsens ordförande (M) Nacka