Debatt
Vaccinationer
4 november 2020 kl 05:05

”Krafttag krävs från regionerna att erbjuda influensavaccin”

En svår säsonginfluensa i kombination med en ökad spridning av covid-19 är en potentiell katastrof, särskilt för riskgrupper samt för vård- och omsorgspersonal. Vi vill se en tydlig strategi från regionerna som syftar till att fler i riskgrupperna vaccinerar sig, skriver företrädare för Riksförbundet HjärtLung, Diabetesorganisationen i Sverige och Storstockholms Diabetesförening. 

Det här är en opinionstext

En omfattande och för många livsviktig vaccination mot den årliga säsongsbundna influensan står för dörren vilket innebär stora utmaningar för regionerna. Hur tar vi emot riskgrupper för vaccination på ett säkert sätt, hur prioriterar vi vilka som får vaccinet samt när och inte minst – hur säkrar vi att alla i riskgruppen faktiskt vaccinerar sig? 

För många innebär den säsongsbundna influensan en ökad risk att bli allvarligt sjuk och det är en bred grupp. Är du över 65 år, gravid, har hjärt- eller lungsjukdom, lever- eller njursvikt, diabetes eller i övrigt har nedsatt immunförsvar rekommenderas det starkt av Folkhälsomyndigheten att du ska vaccinera dig. Personal inom vård och omsorg som arbetar nära riskgruppspatienter ska också vaccineras.

För den som är i en riskgrupp, är sviterna av säsongsbunden influensa ofta svårare än många tror. För den som drabbas illa handlar det om en lång, svår sjukdom som kan kräva intensivvård och som kan vara direkt livshotande. I många fall helt i onödan då det finns vaccin som skyddar. 

WHO har satt upp ett vaccinationsmål på 75 procent av riskgrupperna, något Sverige tyvärr inte ens är i närheten av att uppnå. Förra året låg vaccinationsgraden för 65+, den grupp vi faktiskt vet något om, på blygsamma 53 procent. I övriga riskgrupper förs det ingen statistik, men Folkhälsomyndigheten menar att endast tre procent i gruppen utanför 65+ vaccinerar sig. 

Det krävs gemensamma krafttag om vi ska komma i närheten av WHO:s mål. Detta blir särskilt viktigt i år då vi fortfarande befinner oss mitt i en pågående pandemi. Vi vill se en tydlig strategi från regionerna:

  • Genomför en nationell informationsinsats kring influensavaccination. Säkerställ att alla i riskgrupperna vet om att och hur de kan få vaccin mot den årliga influensan samt mot pneumokocker, som är en allvarlig följdsjukdom vid influensa för många. 
  • Erbjud och förenkla vaccination för vård- och omsorgspersonal. Det är viktigare än någonsin att vård- och omsorgspersonal blir vaccinerade. Regionerna måste förenkla genom att erbjuda vaccination på plats för personalen snarare än att bara uppmana till att de ska vaccinera sig. 
  • Se till att pandemisäkra vaccinationen. Alla regioner måste kunna erbjuda patienterna en pandemisäkrad vaccination. Detta kan innebära allt från utökade öppettider och fler vaccinationsställen till vaccination hemma eller inom sjukhusvården. Se detta som en generalrepetition inför den massvaccination som kommer att behöva ske mot covid-19 inom kort. 
  • Inför en enhetlig och nationell mätning av vaccinationsgraden. Vi behöver ett enhetligt sätt att mäta och rapportera vaccinationsgraden för att veta hur vi har lyckats. Detta gäller både för riskgrupper, och övriga som vaccinerar sig.

En svår säsonginfluensa i kombination med en återigen ökad spridning av covid-19 är en potentiell katastrof, särskilt för riskgrupper samt vård- och omsorgspersonal som redan kämpat omänskligt hårt för att mota pandemins verkningar. Genom vaccination kan vi minska antalet svårt sjuka och undvika dödsfall.

Det ligger i allas intresse, och är allas gemensamma ansvar, att skydda våra riskgrupper effektivt mot den säsongsbundna influensan. I år mer än någonsin. 

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 4 november 2020 kl 05:05
Uppdaterad: 4 november 2020 kl 05:00

Skribenter

Inger Ros
ordförande för Riksförbundet HjärtLung
Thomas Magnusson
förbundsordförande Diabetesorganisationen i Sverige
Anders Ekholm
ordförande Storstockholms Diabetesförening