Debatt
Vindkraft
12 juni 2017 kl 16:19

Denna artikel publicerades för 3 år sedan

”Kommunerna måste få bestämma över marken”

Kommunerna måste även i fortsättningen tillförsäkras det yttersta ansvaret att planera markanvändningen i kommunen, skriver Johan Risholm, stadsarkitekt Falkenberg, i en replik till Svensk Vindenergi. 

Det här är en opinionstext

Johan Risholm
stadsarkitekt (samordnare av vindkraftsfrågor i Falkenbergs kommun)

REPLIK  Charlotte Unger Larsson, vd Svensk Vindenergi, ondgör sig över det så kallade ”kommunala vetot” kring utbyggnad av vindkraft. Det regelverk som gör att kommunerna får det yttersta ansvaret och inflytandet över markanvändningen i kommunen. Hon vänder sig mot detta och framställer det (i exemplet Åre) som en odemokratisk inrättning –”trots att en majoritet vill ha vindkraft har etableringen i kommunen offrats i politiska uppgörelser under två mandatperioder”.

Men är det inte just detta som är demokrati? Att den politiska majoriteten beslutar huruvida man skall upplåta ett stort område för vindbruk eller inte? Ett sådant beslut ger naturligtvis följdverkningar för kommunen och konsekvenser för annan markanvändning. Denna avvägning är kommunen bäst skickad att göra.

Enligt skribenten har det kommunala vetot stoppat över 350 vindkraftverk bara de senaste tre åren. Man kan nog anta att det fanns en hel del olämpliga lokaliseringar bland dessa, kanske även åtskilliga som av andra orsaker inte skulle fått tillstånd av Miljöprövningsnämnderna. Utbyggnaden av vindkraft går trögt just nu. Den främsta orsaken till det står nog annars att finna i de ekonomiska förutsättningarna.

Kommunerna måste även i fortsättningen tillförsäkras det yttersta ansvaret att planera markanvändningen i kommunen. Detta förutsätter dock att denna uppgift hanteras rätt, med ansvar och så att tydliga signaler ges innan förväntningar och kostnader rusat iväg.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 12 juni 2017 kl 16:19
Uppdaterad: 15 juni 2017 kl 15:41

Skribent

Johan Risholm
stadsarkitekt (samordnare av vindkraftsfrågor i Falkenbergs kommun)