Debatt
Vindkraft
27 september 2018 kl 09:50

Denna artikel publicerades för 2 år sedan

Kommunerna drivande i klimatutvecklingen

Kommunerna har ansvaret för markanvändningen och väger många intressen mot varandra. Ibland resulterar det i att man säger nej till ett vindkraftverk, men det innebär inte att kommunerna är negativa till utbyggnaden generellt. Tvärtom är Sveriges kommuner drivande i utvecklingen av ett mer klimatsmart Sverige, svarar SKL.

Det här är en opinionstext

Gunilla Glasare
chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Sveriges kommuner är drivande i utvecklingen av ett mer klimatsmart Sverige. De är positiva till utbyggnaden av vindkraft. Det är olyckligt att fyra debattörer nu ger en bild av motsatsen.

Utbyggnaden av vindkraftverk går snabbt. På drygt tio år har antalet vindkraftverk i Sverige ökat från några hundratal till fler än tre tusen, enligt statistik från Energiföretagen. Vindkraften producerar i dag nästan 15 procent av den el svenska folket använder.

SKL och kommunerna kommer att arbeta för en fortsatt stark utbyggnad. Vindkraften är viktig i omställningen av Sverige till ett hållbart samhälle – något kommunerna arbetar för på bred front.

I de fall kommuner säger nej till etableringen av ett vindkraftverk, kan det ha flera skäl. Det är kommunerna som har ansvaret för markanvändningen, och de har i detta arbete en rad frågor att ta ställning till. Många olika intressen ska vägas mot varandra.

Arbetet med etablering av ny vindkraft är en inte helt okomplicerad process. Visst kan det finnas brister i kommunerna arbete, men strävan är alltid att det ska fungera så bra och effektivt som möjligt. En viktig insats från statens sida vore att förbättra befintlig vägledning. Och där hjälper SKL gärna till.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 27 september 2018 kl 09:50
Uppdaterad: 27 september 2018 kl 11:53

Skribent

Gunilla Glasare
chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)