Debatt
Barnfattigdom
24 juni 2015 kl 06:01

Denna artikel publicerades för 5 år sedan

”Kommuner sviker barnen under sommarlovet”

Majblommans Riksförbund ger underkänt till en rad svenska kommuner eftersom de inte lyckas tillgodose alla barns behov under sommaren. Det är dags att skrota det gammaldags sommarlovet.

Det här är en opinionstext

Lena Holm
generalsekreterare Majblommans Riksförbund

Nyligen släpptes Majblommans sommarlovsrapport ”Alla mina kompisar reste till olika ställen”. Den visar att det finns barn som har det mycket jobbigt på sommarlovet. Ekonomisk utsatthet gör barn särskilt exponerade för ensamhet och sysslolöshet. Deras behov av samhällelig trygghet ökar när skolan är stängd. Men kommunerna sviker genom att de också stänger.

Vi har fått stark respons på vår sommarlovsrapport, inte minst från privatpersoner som vill göra en insats. Folk tycker kort sagt att utsatta barns belägenhet på sommarlovet är oacceptabel. Enskilda erbjuder sig att fixa badturer och familjer vill öppna sina sommarstugor för ungar som sitter fast i stan. Ledarsidor har fört pålästa resonemang och i tv har psykologer delat ut råd om hur barn kan använda fantasin när de har tråkigt.

Samtidigt noterar vi att reaktionerna hos svenska kommunpolitiker varit påfallande lama. Detta trots att Majblommans sommarlovsrapport pekar på tydliga brister hos en lång rad kommuner vad gäller att tillgodose barns rättigheter och behov under hela tio veckor. Till exempel stänger 64 procent mer eller mindre ner sin fritidsverksamhet under sommarlovet. Det är mycket nedslående, och även provocerande.

”Vi var tre dagar i Stockholm, resten av sommaren var vi hemma. Tack vare min morfar fick vi tre dagars semester.” Citatet kommer från ett barn som svarat på frågor i Majblommans sommarlovsrapport.

Svenska kommuner förblir passiva inför barns rättigheter på sommarlovet, därför att de kan. Att stora delar av de offentliga strukturerna försvagas under sommarlovet är sedan länge accepterat av medborgarna. Det finns goda nätverk kring många barn. Släktingar och hushållskassa kompenserar för igenbommade förskolor och fritidshem liksom för bristen på aktiviteter när föräldrar jobbar. Men barn som inte har någon mormor på landet eller några pengar till fotbollsläger får betala ett högt pris för denna ordning.

Majblommans sommarlovsrapport visar att det finns barn som är ensamma hemma nästan hela lovet. De utgör en minoritet, men det gör givetvis inte deras situation acceptabel.

Vi menar att kommunernas sommarstängning är ett svek mot barnen, men att detta sällan ifrågasätts eftersom människor är vana vid att axla kommunernas ansvar i juni, juli, augusti. När vi frågar föräldrar om familjens sommarlovsplanering är ett återkommande svar att det är svårt att få ihop tio veckors sommarlov med fem veckors semester. De som har möjlighet att dela på sin ledighet gör så, medan ensamstående behöver bredare nätverk. Och så behöver de ha god ekonomi. 

Majblommans sommarlovsrapport visar att genomsnittsföräldern lägger nära 8 000 kronor på sitt barns sommarlovsaktiviteter. Samtidigt presterar de flesta kommuner magra sommarlovsprogram, inte sällan avgiftsbelagda. Så ska det inte vara. Svenska kommuner har enligt lag ett ansvar för att alla barn får omsorg och stimulans, året runt. Det handlar inte om extravaganta insatser, tvärtom. Det gäller bara att kunna erbjuda ett rimligt utbud av stimulans och trygghet också när skolan är stängd. 

Sommarlovet är en kvarleva från bondesamhället, där barns arbetskraft behövdes på åkrarna. I dag ser verkligheten annorlunda ut. Det är dags att skrota det gammaldags lovet och ersätta det med ett modernt upplägg som inkluderar alla barn. Varken barnkonventionen, skollagen eller socialtjänstlagen har sommarlov.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 24 juni 2015 kl 06:01
Uppdaterad: 24 juni 2015 kl 07:15

Skribent

Lena Holm
generalsekreterare Majblommans Riksförbund