Debatt
Klimat
12 september 2019 kl 15:34

Denna artikel publicerades för ett år sedan

Kommuner, ställ rätt krav så klarar vi klimatmålen!  

Kraven på ett klimatneutralt byggande måste täcka hela plan- och byggprocessen. Genom att fatta rätt beslut så tidigt som möjligt ökar möjligheterna att minska koldioxidutsläppen i hela värdekedjan. Hållbarhet handlar inte bara om själva byggnaden, utan även om hur den tas fram, skriver Carin Stoeckmann, förbundsordförande för Sveriges Byggindustrier.

Det här är en opinionstext

Carin Stoeckmann
förbundsordförande för Sveriges Byggindustrier och vd för Byggmästar'n i Skåne AB.

Att bygga det fossilfria samhället är vår tids generationsuppgift. FN:s globala mål är också den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som antagits. 2030 ska den extrema fattigdomen vara utrotad, korruptionen ha slagits tillbaka och fler lösningar på klimatkrisen vara presenterade.

Bygg- och anläggningssektorn har goda möjligheter att göra skillnad i flera av målen. Vår färdplan mot klimatneutralitet 2045 är en bärande del av hela Sveriges klimatmål. Det är vi som bygger socialt hållbara städer. Det är Sveriges Byggindustrier som verkar för sund konkurrens och schyssta villkor i branschen.

Visionen om ett nollutsläpp av växthusgaser innebär en omställning av hela samhällsbygget på 25 år – samtidigt som befolkningen växer, behovet av bostäder ökar och infrastruktur som väg och järnväg måste byggas ut.

Låter det svårt? Ekvationen befolkningstillväxt och minskade utsläpp är fullt möjlig. Våra medlemsföretag har redan i dag teknik som kan halvera utsläppen till år 2030. Men det finns mer att ge. Byggande och utveckling står inte i motsats till hållbarhet, utan företagande och faktabaserad vetenskap skapar förutsättningar för framtida innovationer.

Bygg- och anläggningssektorn går också före i hållbarhetsarbetet. Riktlinjer för resurs- och avfallshantering, plattformar för återbruk av material, guider för hållbarhetsredovisning och dialoger om grön finansiering är några konkreta exempel på hur företag i bygg- och anläggningsbranschen tar steg mot det fossilfria samhället.

Men kraven på ett klimatneutralt byggande måste täcka hela plan- och byggprocessen. Framförallt beställarledet, som till stor del består av stat, kommuner och regioner, behöver i högre utsträckning än i dag ställa rätt krav i sina upphandlingar. Själva byggskedet och driften av en ny byggnad har ungefär lika stor klimatpåverkan. Genom att fatta rätt beslut så tidigt som möjligt i byggprocessen ökar möjligheterna att minska koldioxidutsläppen i hela värdekedjan.

Digitaliseringen är en förutsättning för att klara klimatmålen. Därför krävs det att upphandlare börjar ställa krav till exempel på byggnadsinformationsmodeller (BIM).

BIM är inte bara tre bokstäver, utan handlar om intelligenta 3D-modeller som förmedlar och informerar om projektbeslut. Så kan all information från en byggnads livscykel samlas och stämmas av mot uppsatta mål.

Sveriges Byggindustrier efterlyser en större förståelse för hur prissättning i anbud påverkas av bra arbetsmiljö och höga klimatambitioner. Hållbarhet handlar inte bara om själva byggnaden, utan även om hur den tas fram.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 12 september 2019 kl 15:34

Skribent

Carin Stoeckmann
förbundsordförande för Sveriges Byggindustrier och vd för Byggmästar'n i Skåne AB.