Debatt
Brexit
15 december 2020 kl 05:05

Kommuner kan bli brobyggare mellan Storbritannien och EU

Det kommer att ta många år att förstå vilka konsekvenser brexit kommer att få. Städer och regioner i Storbritannien och i EU kommer dock att behöva arbeta sida vid sida för att hitta sätt att jämna ut och mildra effekterna i våra respektive samhällen, skriver Europeiska regionkommitténs ordförande Apostolos Tzitzikostas och Londons borgmästare Sadiq Khan.

Det här är en opinionstext

Lokala och regionala myndigheter i Storbritannien och EU förbereder sig för en jul- och nyårshelg där pandemin pressar vår samhällsservice till det det yttersta. Till denna mix av utmaningar tillsätts brexit. Med bara några veckor kvar av övergångsperioden har förhoppningarna om ett fullständigt handelsavtal nästan grusats. Många samhällen kommer att drabbas hårt av de allvarliga störningar som kommer att uppstå. 

Tidigare brittiska regeringar har hjälpt till att bygga upp det EU som vi ser i dag – med dess demokratiska beslutsfattande, lagar, fonder och program. Samtidigt har förhandlingarna de senaste tre och ett halvt åren skett i en mer destruktiv än konstruktiv anda, där det till och med förekommit hot om brott mot internationell rätt. Förhandlingarna har varit långsamma och mödosamma. De har kännetecknats av brist på förtroende och drivits mer av politisk ideologi än av ekonomisk pragmatism. Enligt forskning som publicerats av London School of Economics och UK in a Changing Europe kan konsekvenserna av en brexit utan avtal bli tre gånger värre för den brittiska ekonomin än pandemin.  

En studie från EU:s regionkommitté har visat att konsekvenserna för regionerna i EU kommer att variera avsevärt. Kring handelsflöden, gränskontroller och frågan om vem som får och inte får arbeta och bosätta sig i våra samhällen finns det fortfarande alltför många obesvarade frågor. Inom EU kommer sektorer som livsmedel, transportfordon, maskiner och elektronik att drabbas särskilt hårt. De mest sårbara regionerna finns naturligtvis i Storbritannien – bland dem ingår London. Det blir nödvändigt för regeringarna i Storbritannien och i EU:s medlemsländer att kontinuerligt bedöma de regionala effekterna och erbjuda rätt ekonomiskt stöd för att skydda försörjningsmöjligheter  och företag.

När de som befinner sig högst upp i vårt politiska system misslyckas eller har det svårt, blir det ännu viktigare för politiker på regional och lokal nivå att försöka förbättra saker nedifrån och upp. Från stöd till turism till samarbete för att ta itu med klimatförändringarna, från att hitta lösningar för att upprätthålla handelsflödena över gränserna till migration. De lokala och regionala styrena måste fortsätta att samarbeta för att bygga hållbara och motståndskraftiga samhällen. En ny grupp som nyligen lanserades av EU:s regioner och städer är en plattform som vi planerar att använda för att upprätthålla ett nära samarbete.

EU har varit världsledande när det gäller att förankra miljö- och klimatfrågor på den internationella dagordningen. EU förband sig i fjol rättsligt att bli koldioxidneutralt senast 2050, ett åtagande som också staden London har gjort. FN:s COP26 i Glasgow nästa år bjuder en möjlighet att stärka våra förbindelser.  Vi anser att det är möjligt att konsolidera det som vi under 47 år skapat som medlemmar av samma gemenskap och omvandla det till en särskild förbindelse. 

Brexit har alltid varit en process. Förändringar har inte skett från den ena dagen till den andra. Det kommer att ta många år att förstå vad denna separation och dess konsekvenser kommer att innebära för oss alla. Städer och regioner i Storbritannien och i EU kommer att behöva arbeta sida vid sida för att hitta sätt att jämna ut och mildra effekterna i våra respektive samhällen. Det är genom dialog, kompromisser och multilateralism – inte inåtblickande nationalism – som vi bäst företräder våra medborgares intressen. I denna anda är vi som ledare för städer och regioner fast beslutna att fortsätta att samarbeta efter – och trots – brexit. 

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 15 december 2020 kl 05:05
Uppdaterad: 15 december 2020 kl 05:00

Skribenter

Apostolos Tzitzikostas
Europeiska regionkommitténs ordförande
Sadiq Khan
borgmästare London, Storbritannien