Debatt
Kollektivavtal
7 juni 2016 kl 16:16

Denna artikel publicerades för 5 år sedan

Kommunal: Vi har inte sålt ut medlemmarnas trygghet

Kommunal har självklart inte sålt ut medlemmarnas anställningstrygghet för att undersköterskorna skulle få en extra lönesatsning, skriver Lenita Granlund.

Det här är en opinionstext

Lenita Granlund
avtalssekreterare Kommunal

Kommunals nya kollektivavtal med SKL har väckt och väcker mycket uppmärksamhet och det med rätta. Det är ett historiskt avtal för mer jämställda löner för välfärdens kvinnor. Självklart ska ett så viktigt avtal granskas, belysas och ifrågasättas. Men för att en granskning ska vara meningsfull måste man utgå från fakta, inte från missförstånd eller antaganden. När det gäller principöverenskommelsen om omställningsavtalet så florerar det just nu en hel del missförstånd och rena sakfel.

Jag vill försöka räta ut frågetecknen och förklara överenskommelsens syfte och innebörd.

För det första, Kommunal har självklart inte sålt ut medlemmarnas anställningstrygghet för att undersköterskorna skulle få en extra lönesatsning. Det är en grov anklagelse som är helt tagen ur luften. Syftet med principöverenskommelsen är i stället att förstärka anställningstryggheten, genom att sätta in tidiga åtgärder för att behålla medarbetare som riskerar att sägas upp på grund av arbetsbrist.

För det andra så är arbetsgivarens omplaceringsskyldighet oförändrad. Men när en omplaceringsutredning är genomförd och det visar sig inte finns några vakanta tjänster som medlemmen har tillräckliga kvalifikationer för, då är nästa steg utbildning i ett tidigt skede. För att undvika arbetslöshet. Detta innebär i praktiken att att inte bara anställningstryggheten stärks, utan att även anställningsbarheten ökar. För Kommunals medlemsgrupper är det oerhört mycket värt.

För det tredje, att tala om att överenskommelsen riskerar att urholka anställningstryggheten på lång sikt för en hel bransch är över huvud taget inte relevant. Överenskommelsen gäller under tre år, får den inte de resultat som avses kommer den att förhandlas om.

För oss på Kommunal är det viktigt att värna medlemmarnas löner och villkor och att hela tiden kämpa för ökad jämställdhet på arbetsmarknaden. Det tror jag att man gör bäst genom att stötta varandra och i starka fackliga organisationer, inte genom osaklig kritik av hur medparter företräder sina medlemmar.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 7 juni 2016 kl 16:16

Skribent

Lenita Granlund
avtalssekreterare Kommunal