Debatt
Lärarbrist
10 april 2019 kl 11:56

Denna artikel publicerades för ett år sedan

Kommunal: Hög tid att lärarna får fler kollegor

Nu är det hög tid att investera i de 40 000 elevassistenter, lärarassistenter och fritidsledare som utgör en så viktig del av skolan. 

Det här är en opinionstext

Lenita Granlund
avtalssekreterare Kommunal.

Fler vuxna behövs i klassrummet – visst känns det igen? Kommunal välkomnar att fler och fler pratar om vikten av andra yrkesgrupper i skolan utöver lärare. Stora satsningar på personalen i skolan – all personal – är nödvändiga för att klara de utmaningar vi står inför.  

Missförstå oss rätt. Lärarnas roll är avgörande för kvaliteten i det svenska skolsystemet. Med rådande lärarbrist ökar emellertid behovet ytterligare av att satsa på fler centrala yrkesgrupper i skolan. Lärarassistenter, elevassistenter och fritidsledare gör redan i dag ett fantastiskt jobb runt om i Sverige. Det handlar om så viktiga saker som att kunna ge trygghet på rasten och stöd i läsningen, att avlasta lärarna och bistå de barn som behöver extra hjälp. Det är en förebyggande och långsiktig investering.

Att arbeta i skolan kräver kunskap – oavsett vilken yrkesroll du har. Vi kan inte nog understryka hur viktigt det är att alla som arbetar i skolan har det stöd och den utbildning som krävs för just sitt arbete. Genom att utveckla yrkesroller som lärarassistenter, elevassistenter och fritidsledare kan fler barn klara skolan med en känsla av trygghet, stolthet och kunskapstörst.

Att satsa på fler yrkesgrupper i skolan är dessutom ett effektivt sätt att avhjälpa lärarbristen och ge lärarna möjlighet att fokusera på undervisningsuppdraget. Här har skolan mycket att lära av hur arbetslaget fungerar i förskolan och vilket viktigt uppdrag barnskötare har där för att säkerställa att omsorg och pedagogik kan bilda en helhet.

Nu är det hög tid att investera i de 40 000 elevassistenter, lärarassistenter och fritidsledare som utgör en så viktig del av skolan, och det är inte en dag för tidigt att ge dem fler kollegor med rätt kompetens. Bara så kan vi garantera kvaliteten i takt med befolkningsutvecklingen och de demografiska förändringar som Sverige står inför. Bara genom att utveckla yrkesrollerna säkrar vi att svensk skola håller måttet idag och under många år framöver.

För att medlemmar i Kommunal ska ha goda möjligheter att växa i sin yrkesroll, ta större roll i skolan och på allvar utveckla arbetslaget behöver huvudmännen garantera alla utbildning och rätt till vidareutbildning och kompetensutveckling.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 10 april 2019 kl 11:56

Skribent

Lenita Granlund
avtalssekreterare Kommunal.